Çeviriler

G.       Çeviriler

 G1. S Topuz, “Jinekolojik Maligniteler” Lecture Notes Obstetrics and Gynecology, ed (G Chamberline, D Hamilton Fairley), Obstetrik ve Jinekoloji, çev editörü R Has,  Bölüm 20,  s 249-254, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

G2. S. Topuz, “Jinekolojik Kanserlerde Tarama”, Lecture Notes Obstetrics and Gynecology, ed (G Chamberline, D Hamilton Fairley), Obstetrik ve Jinekoloji, çeviri editörü R. Has,  Bölüm 21, s 255-264, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

G3. S. Topuz, “Uterus Kontaksiyonlarının Monitorizasyonu”, Fetal Kalp Hızı Monitorizasyonu, ed (Freeman, RK., Garite, Tj.,  Nageotte, MP.),  çeviri editörü R. Has, Nobel Tıp Kitabevi, 2006.

G4. S. Topuz, “Abdominal Histerektomi”, Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi, 2010, Ankara  

G5. S. Topuz, “Radikal Histerektomi” Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi, 2010, Ankara .

G6. Uzun, I. ve S. Topuz, “ Ön arka Plasti”, Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi,  2010, Ankara  

G7. S. Topuz, “Vaginal Kitleler”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010

G8. S. Topuz, “İntrauterin kontraseptif araçların lokalizasyonları”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010 

G9. S. Topuz, “Jinekolojik tümörlerle ilgili sekonder değişiklikler”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010 

G10. S. Topuz, “Kritik Bakım”, John Hopkins Gynecology and Obstetrics, üçüncü baskı çeviri editörü E. Oral, Güneş Kitabevi, Ankara, (2010).

G11.Topuz S. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics & Gynecology. Seventh Edition.   Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013   

G12.Topuz S, Gursoy S. Transvaginal Sonografi ile Normal Pelvik Anatominin Değerlendirilmesi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition. Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013 ; 21-38

G13. Bastu E, Topuz S. Erken Rahimiçi Gebelikte Transvaginal Sonografi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition. Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 39-70

G14. Gun I, Topuz S. Erken Gebeliğin Transvaginal Sonografisi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi FLeischer Sonography In Obstetrics& Gynecology. Seventh edition.  . Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 71-98.

G15.Topuz S, Kuru O. Uterin Hastalıkların Sonografik Değerlendirmesi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013: 933-960.

G16.Topuz S, Sen Serhat. Endometrial hastalıkların Transvaginal Sonografisi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrica &Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013 ; 961-978

G17. Topuz S. Ozsurmeli M. Over ve Endometrium Kanseri Erken Tanısında Transvaginal Ultrasonografik Teknikler. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography. In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 979-1000

G18.Topuz S. Gebelikte Görülen Over Tümörleri.  Telinde Operatif Jinekoloji . 10 baskı. Çeviri editörü Yusuf Yıldırım., sayfa 842. Güven Kibaevi 2013 İzmir.  

G19. Topuz S.Ozsurmeli M. Hastalık veya Diğer Durumlarla İlişkili Kalıplar. Fetusun kalp Atmının Elektronik İzlemi. Çeviri editörü Selim Büyükkurt Güneş Kitabevi, 2014  

G20. S. Topuz, Ozsurmeli M. “Kritik Bakım”, John Hopkins Gynecology and Obstetrics, dördüncü  baskı çeviri editörü E. Oral, Güneş Kitabevi, Ankara, (2013). 

Prof. Dr. Samet Topuz