Dersler

Lisans ve lisansüstü düzeyde önceden veya halen verilen

DönemDersin adı
Tıp Fakültesi 1. sınıfGüvenli annelik
 Kadın hastayla iletişim
Tıp fakültesi 1. Sınıf İnglizceTaking anamnesis from female patient
Tıp Fakültesi 3. sınıfKadın hayatının evreleri
 Gebelik tanısı
Tıp fakültesi 3. Sınıf ingiizce The Diagnosis of pregnancy
Tıp Fakültesi 4. sınıfGebelik ve sistemik hastalıklar
 Gebelik ve kanser
 Trofoblastik hastalıklar
 Jinekolojk Kanserlerin Epidemiyolojisi
 Preinvaziv Servikal hastalıkların yönetimi
 Kolposkopi
 Serviks kanseri
 Epitelial over tuba kanserleri
Fizik tedavi Yüksek okuluÜreme fizyolojisi
 Aile planlaması
Detam doktora öğrencileriÜreme immunolojisi
 Onkolojik İmmunite
Travma ve resüsitasyon KursiyerleriGebelikte Travma
İstanbul Ünivertesi Devlet konservatuvarı Hormonlar ve performans
 Üreme fizyolojisi, Hormonar ve gebelikten korunma
Prof. Dr. Samet Topuz