Hakkında

1967 yılında Denizli’de doğdu. Ailesinin Almanya’da olması nedeniyle ilkokulu öğretmen olan eniştesin yanında Gemiş Köyü’nde okudu. Takiben 1982 yılında  parasız yatılı olarak Yeşilköy Ortaokulu’nu bitirdi. 1980 yılında Berlin’de bir yıl almanca hazırlık sınıfı okudu. 1982 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne başladı,  1986 yılında uzun bir aradan sonra tekrar açılan Maltepe Askeri Lisesi’nin ilk mezunlarından oldu. 1986 yılında başladığı Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nden 3 yıl ardan sonra tekrar sınava girerek 1989 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne dikey geçiş yaptı ve 1993 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı.  

 1994 yılında Amasya’da askerlik görevini yaptı. 1994-1997 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılında başladığı İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda  uzmanlık eğitimini 2002 yılında bitirdi. 2002 yılında iki ayı süre ile  Viyana’da Allgemeine Krankenhaus’ta çalıştı.

2002-2008 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nde Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı’nda başasistan olarak çalıştı. 2008 yılında doçent, 2011  yılında jinekolojik onkolojik cerrahisi uzmanı oldu. Profesör olduğu 2016 yılından  bu yana Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.  Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı başkanlığı süresince bilim dalının Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından jinekolojk onkolojide yan dal öğrencileri için eğitim merkezi özelliği yenilenmiş ve ayrıca yine Avrupa Jinekolojik Onkoloji Merkezi tarafından İstanbul Tıp Fakültesi kadın hastalıları ve Doğum Anabilm Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı  ileri düzey over kanseri merkezi olarak sertifikalandırılmıştır.  

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Minimal Jinekolojik Onkoloji Derneği ve  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyelikleri ve delegeliği yapmaktadır.  On yılı aşkın bir sürede klinikte eğitimde sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmış ve klasik sistemden entegre sisteme geçilmesinde kürsüsü adına aktif rol oynamıştır. Öğretim üyeliği boyunca İstanbul Tıp Fakültesi’nde  1,3,4. sınıf, DETAM doktora,  Fizik Tedavi Yüksek Okulu, Acil Cerrahi Travma  ve İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı öğrencilerine  dersler vermiştir. Ayrıca iki yıl süreyle birinci sınıf öğrencilerine güvenli annelik modülü uygulamaları yapmıştır.

 Son yedi yıldır İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri’nin Bilimsel sekretaryasını ve son 5 yıldır İstanbul Tıp Fakültesi Uluslararası  Jinekolojik Onkoloji Sempozyumun eş başkanlığını yapmaktadır. Halen uluslararası çok merkezli Tübitak destekli yürüyen  ve Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği bünyesinde çok merkezli  yürüyen pek çok çalışmada Türkiye adına sorumlu araştırıcı olarak çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ile özellikle over kanseri olmak üzere jinekolojik onkoloji alnında ortak çalışmalar yapmaktadır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı  ve Sağlık Bakanlığı  işbirliği ile yürütülen Türkiye Genom Projesi ekibinde yer almaktadır. 

İngilizce ve almanca bilmektedir. Özel uğraşları arasında fotoğrafçılık, seyahat ve tarih bulunmaktadır.

İdari Görevler :

 • İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Yöntim Kutulu Üyeliği, Sekreter
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği İstanbul Delegesi  iki dönem
 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif   Cerrahi Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği  (önceden)    
 • İstanbul Tıp Fakültesi Üreme ve Cinsel Sağlığı Projesi “Güvenli Annelik” Modülü Koordinatörü (önceden)
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Denetleme kurulu Üyeliği
 • İstanbul Tıp fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doum Anabilim Dalı eğitimden sorumlu Öğretim Üyesi, 4 sınıf sorumlusu (önceden)
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği (önceden)

Üye Olduğu Dernekler

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloj Derneği
 • Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Mimimal İnvaziv Jinekolojk Onkoloji derneği
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği
 • Adolesan Jinekolojisi Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve  Pelvik Rekontsrüktif Cerrahi Derneği
Prof. Dr. Samet Topuz