Konuşmalarım

DR SAMET TOPUZ KONUŞMALAR

 1. “Kadın İnfertilitesi Konusunda Andrologun Bilmesi Gerekenler”, Türk Üroloji Derneği Anadolu Toplantıları-5 İnfertil Erkeğin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Temel Kavramlar,  22 Mayıs,  Kayseri, 2004.
 2.  “Amenorede Tedavi” 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.
 3.  “Nonepitelial over tümörlerinde yaklaşım”. İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, 6 Nisan, İstanbul, 2007.
 4.  “Endometium prekanseröz lezyonları ve endometrium kanseri”, Endometrium ve Histeroskopi Sempozyumu 5-6 Eylül 2007  Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, 2007.
 5.  “Amenoreye Güncel Yaklaşım”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007 Antalya, 2007.
 6.  “Disfonksiyonel uterin kanamanın değerlendirilmesi ve  yönetim”. Jinekolojik muayenehane uygulamalarına pratik yaklaşım kursu. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs , Antalya, 2008.
 7.  “Anormal uterin kanamada tanı ve tedavi” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs , Antalya, 2008.
 8.  “Cerrahi hastaya jinekolojik ve obstetrik yaklaşım” İstanbul Cerrahi Toplantıları, 4 Nisan, İstanbul, 2009.
 9.  “Meme kanserli hastanın Jinekolojik Takibi” The European Breast Cancer Coalition. 15 Nisan, İstanbul, 2009.
 10.  “Epitelial over kanserlerinde epidemiyoloji ve risk faktörleri” Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı, 18 Nisan, Diyarbakır, 2009
 11.  “Anormal transformasyon zonu kolposkopisi”. Jinekolojik Onkoloji derneği, kolposkopi kursu. 7 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 mayıs, Kıbrıs, 2009.
 12.  “Disfonksiyonel uterin kanamalar. Yönetim ve tedavi”. 7 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 mayıs, Kıbrıs, 2009.
 13. HPV enfeksiyonu ve epidemiyolojisi . Zeynep Kamil Patoloji Kongresi 2009
 14.  “Histerektomi sonrası endometrium kanseri gelen hastaya yaklaşım”, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı, 18 Temmuz, Kars, 2009.
 15.  “Gelişmekte olan ülkelerde HPV aşısının etkinliği, Maliyet etkinlik analizi, Maliyeti azaltmak için uluslarararası stratejiler, TJOD İstanbul Şubesi, HPV Güncelleme Toplantısı, 15 Kasım 2009, İstanbul
 16. Serviks Kanserinde Tanı Tarama ve Tedavi, Kültür Koleji 11 Kasım 2009
 17. Serviks Kanserinde Tanı Tarama ve Tedavi,Bahçeşehir Koleji 19 Kasım 2009
 18. Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım. GATA Kadın Doğum Eğitim Toplantıları 9 Ocak 2010
 19. Jinekolojik kanserlere panaromik yaklaşım. I. Uluslararası Kadın Ve Sağlık Kongresi, Sakarya
  3-5 Haziran 2010
 20. Jinekolojik Kanserlerde Cerrahi Tedavi. Hemşirelik Kongresi.  23.Eylül 2010 Çapa
 21. Basit Histerektomi sonrası serviks kanseri gelen olgulara yaklaşım. Jinekolojik Kanserlerde Konsensusu Toplantıları. 16-19 Aralık 2010 Antalya.
 22. Erken Evre Serviks Kanserinde Yönetim. Jinekolojik Kanserlerde Konsensus Toplantıları.  16-19 Aralık 2010 Antalya.
 23. Serviks kanseri etyoloji, prevensiyon ve aşılama. Jinekolojik Kanserlerde Konsensus Toplantıları. 16-19 Aralık 2010 Antalya.
 24. Serviks Kanserinde lokal bölgesel yineleme. Jinekolojik Kanserlerde Konsensus Toplantıları. 16-19. Aralık 2010 Antalya.
 25. PET in doğru kullanımı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gözüyle PET. Klinisyenler için Pratik Görüntüleme Kursu. 2. Mayıs 2010 Çapa, İstanbul
 26. Premenopozal Anormal Kanamalar Nasıl Yönetilmelidir? Ege Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı . 25-26 Aralık 2010, Manisa
 27. Myoma Uteri  Genetiği Büyüme Paternleri Metastaz Olasılığı. 8. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi-2010 Antalya.
 28. Vulvar Skuamoz İntaepitelial Neoplazi. Türk Jinekolojik Onkoloji Toplantısı. Konya 27-28 Mart 2010
 29. Vulva Kanserinde Yönetim. Vulva Vagina Hastalıkları Tjod İstanbul 19 Haziran 2011
 30. Sitoloji Uygulama Teknikleri:Konvansiyonel ve Sıvı Bazlı. TJOD İstanbul 29 Mayıs 2011
 31. Dermoid Kistte Laparoskopik Cerrahi. Jinekolojide Video Laparoskopik Cerrahi Kursu. 27 Subat 2011 Acıbadem Üniversitesi
 32. Hemoraji Yönetiminde Enerji Modalitelerinin Güvenilirliği Ve Postoperatuvar Kanama Takibi. Tjod İstanbul. Jinekoloji Ve Obstetrikte Peroperatuvar Ve Postopearatuvar Kanama Yönetimi 09.10.2011
 33. Olgularla Endometrium Kanseri Yönetimi. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 11-13 Mart 2011
 34. Gebelikte Adneksiyel Kitleye  Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri
  11-13 Mart 2011 Beyazıt
 35. Jinekolojik Kanserlerde Cerrahi Tedaviye Panaromik Bakış, Korunma ve Hpv Aşıları. 2. Ulusal Hematoloji Ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 17 Eylül 2011
 36. Konizasyon &Trakelektomi. Vaginal Cerrahi Girişimler. Tjod İstanbul 18 Eylül 2011
 37. Hormonal Tedavilere Bağlı Menopozal Semptomlar. 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-9 Ekim 2011 Antalya
 38. Jinekolojik Kanserlerde Cerrahi Tedavi Ve Pet’den Beklentiler. İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Abd. Bilimset Etkinlikler. 11.4.2011, İstanbul
 39. Ürolojik Komplikasyonlar. 2. Jinekolojik Onkolojik Cerrahide Video-Workshop 23-27 Mart 2011, Ankara
 40. Endometrium Kanserli Olgularda Tanı, Tarama: Smear, Biopsi ve Histeroskopi. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Kadın Kanserleri Farkındalık Toplantısı 12-13 Aralık 2011
 41. Gebelikte Adneksiyel Kitle  Yönetimi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantı Edirne 2 Haziran 2012
 42. Normal ve Anormal Kolposkopik Bulgular. 2. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri, 8 Mart 2012
 43. Jinekolojik Kanserlerde BT-MR, Ne Zaman, Hangi Yöntem. Tjod İstanbul Şubesi Pazar Sabahı Toplantıları 04 Mart 2012: Askeri Müze Ve Kültür Sitesi, Harbiye Jinekolojide Görüntüleme Ve Doppler
 44. Vulva Kanserinde Tedavi Yaklaşımları. 13. Ulusal Jinekolojik Kongresi 7-11 Kasım 2012 Antalya
 45. Postmenopozal Uterin Kanamalarda Yaklaşım. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Bölgesel Toplantısı 22 Eylül 2012 Van
 46. Ameliyatta Asistans. İstanbul Tıp Fakültesi. Temel Cerrahi Kursu 13 Eylül 2012
 47. Endometrium Kanserli Olgularda  Tanı, Tarama: Smear, Biopsi ve Histeroskopi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 9-13 Mayıs 2012 Antalya
 48. Servikal Patolojilerde  Kolposkopik Yaklaşım. Jinekolojik Onkolojide Güncel Yaklaşımlar Tjod İstanbul Şubesi Pazar toplantıları 9 Aralık  2012: Askeri Müze Ve Kültür Sitesi
 49. Anormal Uterin Kanamalarda  Akılcı İlaç Tedavisi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği. Doğu Akdeniz Çalıştay ve Sempozyumu 9-10 Kasım 2013, Adana
 50. Gebelikte Adneksiyel Kitle  Yönetimi. Haseki Devlet Hastanesi. Kadın Doğum Seminerleri. 10.ocak 2012
 51. Solid Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım Laparoskopi / Laparatomi. İstanbul Üniversitesi, 3. Kadın Doğum Günleri 28 Şubat-2 Mart 2013 İstanbul
 52. Anormal Servikal Histopatolojide Yaklaşım.  Jinekolojik Onkolojide Güncel Tartışmalar. TJOD İstanbul 22 Aralık 2013
 53. Anormal Uterin Kanamalarda  Tanı Yaklaşımları.  Genel Jinekolojide Karşılaşılan Onkolojik Sorunlar Kozyatağı Acıbadem , 16 Aralık 2013
 54. Erken Evre Serviks Kanserinde Cerrahi Tedavi.  Azeri-Türk Jinekolojik Onkoloji Toplantısı 13 Temmuz 2013 Bakü
 55. Histerektomi Sonrası Endometrium Kanseri Gelen Olgulara Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi, 3. Kadın Doğum Günleri 28 Şubat-2 Mart 2013 İstanbul
 56. Colposcopic Evaluation Of The Cervıcal Pathologies. Macedonian Obstetrics and Gynecology 18 Th May 2013 Ohrid Macedonia.
 57. Elektif Ooforektomi Yapılmalı mı? Postmenopozal Basit Over Kistine Yaklaşım. VIII. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi 5-6 Aralık 2013 İstanbul
 58. Hpv Aşıları. 11. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 7-10 Mart 2013 Uludağ
 59. Vulva-Serviks Anatomisi ve Normal Transformasyon Zonu. Bursa Alt Genital Sistem Patolojileri Sempozyumu  26 Eylül 2014
 60. Konizasyon &Trakelektomi. Vaginal Cerrahi, İnkontinans Ve Prolapsus Cerrahisi Tjod İstanbul 12 Ocak 2014
 61. Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar Over Kanseri. 12. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 15-19 Mayıs 2014 , Antalya
 62. Şüpheli Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım Laparoskopi ?/ Laparatomi ?. Tjod İstanbul Toplantıları 21. Aralık 2014
 63. Jinekolojik Kanserlerde Cerrahi Tedaviye Panaromik Bakış, Korunma Ve Hpv Aşıları. Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi. 3 Kasım 2014
 64. Endometrial Patolojiler: Ultrasonografik Bulgular. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Antalya
 65. Servikal Patolojilerde Kolposkopik Değerlendirme. Kanuni Sultan Süleyman  Eğitim Araştırma Hastanesi, 6 Şubat 2014
 66. Benign Over Ve Tuba Patolojileri, Doppler Ultrasonografi. 9. Obstetrik Ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 9-12 Ekim 2014 Antalya
 67. Adneksiyel kitleye yaklaşım: Laparoskopi? Laparatomi?  Sakarya Üniversitesi Bölgesel Toplantı. 5 Mart 2015
 68. Adölesanlarda Adneksiyel Kitlelerin Yönetimi. TRSG0 Trakya Bölge Toplantısı 31 Ocak 2015 Tekirdağ
 69. Anormal Servikal Histopatolojide Yaklaşım. 5. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 1 Mayıs 2015
 70. Adneksiyel Kitlelerin Yönetimi, Hangi Olguda Jinekolog Onkolog? 5.  İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 2 Mayıs 2015
 71. Vulva ve Vagina Kolposkopisi (VIN, VAIN). 4. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi 5-8 Kasım 2015 Antalya
 72. Servikse Uygulanan Cerrahi Teknikler Konizasyon , Leep Trakelektomi, Kriyoterapi, Koterizasyon. Vaginal Cerrahi, İnkontinans Ve Prolapsus Cerrahisi Tjod İstanbul 20 Aralık  2015
 73. Liver Mobilization and Diaphragmatic Stripping. 1 International Istanbul Medical Faculty Gynecologic Oncolog Workshop 2015
 74. Is It Time To Implement Ovarian Cancer Screening ? ESGO Prevention in Gynaecological Malignancies September 08 2016 Antalya
 75. Preventıon And Treatment Of Cervıcal Cancer In Turkey. HPV INFECTION AND ASSOCIATED DISEASE 6 th May 2016 Skopje  Macedona
 76. Management of stage IIB cervical cancer: chemoradiothreapy vs surgery. II International Istanbul Medical Faculty Gynecologic Oncology Workshop. 25 October 2016  İstanbul.
 77. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Yaklaşım Taramada neler değişti  HPV mi Smear mi? 25 Haziran 2016 Gelecek Tüp Bebek Merkezi, Antalya
 78. Endometrial Hiperplazilerde WHO ve EIN sınıflaması, Önemi ve Tedavi Yaklaşımları. Palandöken Kış Kongresi 4 Mart 2016 Erzurum
 79. Özel Durumlarda Kolposkopi Vulva ve Vagina Kolposkopisi (VIN, VAIN)Gebelikte ve Menopozda Kolposkopi.   6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 9 Aralık 2016 İstanbul
 80. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Tedavi Modaliteleri. 6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 9 Aralık 2016 İstanbul
 81. Soru ve Olgularla Servikal Preinvaziv Hastalıklar Paneli . 6 İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık 2016  İstanbul
 82. Serviks kanserinde servikse sınırlı nükslerde (radyoterapi sonrası TipI-III histerektomi. 15 Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi30 Kasım-4 Aralık 2016 Antalya
 83. Gebelikte adnkesiyel kitle laparoskopik cerrahisi. 15 Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi30 Kasım-4 Aralık 2016 Antalya
 84. Uterus Sarkomlarında Cerrahi Yaklaşımlar. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Jinekolojik Kanserlerde Eğitim Kursu 24 Aralık 2016 İstanbul
 85. Gebelikte Adneksiyel Kitle  Yönetimi ve Over Kistlerinin Laparoskopik Cerrahisi. Acıbadem Tıp Fakültesi Jinekolojik Laparoskopi Eğitimi  24 Ekim 2016
 86. Servikal Preinvaziv Lezyonların Tedavisinde  Histerektominin Rolü. TJOD İstanbul Toplantıları Jinekolojik Cerrahide Tartışmalı Endikasyonlar  Harbiye Askeri Müzesi 16 Ekim 2016 bunun tarihini doğrula
 87. Olgularla serviks kanseri yönetimi. 14 Ocak 2016 Liv Hospital 
 88. Surgical Treatment of Early Stage Cervical Cancers. Middle East and Turkish Gynecologic Oncology Joint Meeting Holiday Inn Çukurambar, Ankara  February 27-28, 2016
 89. Özel Durumlarda Kolposkopi Vulva ve Vagina Kolposkopisi (VIN, VAIN) Gebelikte ve Menopozda Kolposkopi . 7. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 7 Aralık 2017 İstanbul
 90. Over Tümörlerinde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, 14.04.2017, İstanbul
 91. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Tedavi Modaliteleri. 7. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 7 Aralık 2017 İstanbul
 92. Over Kanserinde Ne Kadar Radikal Cerrahi Gerekir?  7 İstanbul Üniversitesi kadın Doğum Günleri. 10 Aralık 2017 İstanbul
 93. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Yaklaşım. Bahçeci Kliniği. 13 Nisan 2017
 94. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Yaklaşım. Ümraniye Eğitim Araştırma hastanesi. 26 mayıs 2017.
 95. Servikal İntaepitelyal Lezyonların Yönetimi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri Güncel Tanı, Uygulamalar ve Tedavi The Marmara Taksim 10 Kasım 2017 İstanbul
 96. Gebelikte Adneksiyel Kitle  Yönetimi ve Over Kistlerinin Laparoskopik Cerrahisi. Kanuni Sultan Süleyman EAH, 2 Şubat 2017 , İstanbul
 97. Laparoskopik Cerrahide Enerji Kullanımı Olmazsa Olmazlarımız Neler. Jinekoloji Endoskopi Uygulamaları TJOD İstanbul 30 Nisan 2017
 98. Flaps Used In Vulvar Recontructıon After Surgery. 2 th Memago Congress17-19 Fevruary 2017 Dubai
 99. Management of Cervical Cancer Diagnosed incidentaly After Hysterectomy. 3  International Istanbul Medical Faculty Gynecologic Oncolog Workshop. 24.09.2017
 100. Kolposkopide Yeni Teknolojiler. V. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi 7-10 Aralık 2017,  Wyndham Otel İzmir
 101.  Can ovarian cancer be screneed  be  Update situation. Trsgo &Istanbul Unıversity Faculty Of Medıcıne 4th Annualgynecologıc Oncology Meetİng 7 October 2018 Antalya
 102. Endometrial preinvaziv lezyonlarda yeni sınıflama ve yönetim. 8 İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 6-9 Aralık 2018 İstanbul
 103. Advanced Surgery for Ovarian Cancer: Cytoreductive Surgery:Liver Mobilization and Diaphragmatic Stripping. The Third MEMAGO and The 5th LGOG Beirut, April 13 2018
 104. Endometrium Kanserinde Lenfadenektominin Yeri. Başkent Üniversitesi, 3. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı. 31 Mart- 1 Nisan 2018 Adana
 105. Servikal Kanser Tarama Yöntemleri. Çukurova Kadın Doğum Günleri Adana 22.09.2018
 106. Özel Durumlarda Kolposkopi Vulva ve Vagina Kolposkopisi (VIN, VAIN)Gebelikte ve Menopozda Kolposkopi.   8. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 9 Aralık 2016 İstanbul
 107. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Tedavi Modaliteleri. 8. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 7 Aralık 2018 İstanbul
 108. Radical Hysterectomy Should Be Performed In Patients With Lymph Node Metastasis. I. International & XVI. National Gynecologic Oncology Congress  November 21-25.2018 Antalya
 109. Endometrium Kanserinde Sistematik Lenfadenektomi Tarihe mi Karışıyor? 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  9-13 Mayıs 2018 Antalya
 110. Endometrial Preinvaziv Lezyonlarda Yeni Sınıflama ve Yönetim. Endometrial Preinvaziv Lezyonlarda Yeni Sınıflama ve Yönetim. 8 İstanbul Üniverstesi kadın Doğum Günleri Aralık 2018 İstanbul
 111. Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi: Eksizyonel ve Ablatif Yöntemler. TJOD İstanbul 20.05.2018 
 112. Adneksiyel Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım. Adneksiyel Kitlelere
  Laparoskopik Yaklaşım. 2. Minimal İnvaziv JinekolojiK Cerrahi Kongresi  15 Şubat 2019, İstanbul
 113. Primer Peritoneal Seröz Karsinomatoziste Güncel Yaklaşım. Over Kanseri Sempozyumu, Anadolu Sağlık Merkezi , 5 Nisan 2019
 114. Gebelikte CIN yönetimi ve tedavinin gebelik sonuçları zerine etkisi. 9. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri. 2019 İstanbul
 115. Jinekolojide Obezitenin etkileri. 9. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 7 Aralık 2019 İstanbul, Ebe Hemşirelik Programı
 116. Jinekolojik Onkolojide Risk Azaltıcı Cerrahiler. 9. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 7 Aralık 2019
 117. Özel Durumlarda Kolposkopi Vulva ve Vagina Kolposkopisi (VIN, VAIN)Gebelikte ve Menopozda Kolposkopi.   9. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 5 Aralık 2019 İstanbul
 118. Fertılıty Sparıng Surgery Should Not Be  Performed In Patıents Wıth Stage 1b2 Cervıcal Cancers. 5. İnternational Annual Meeting Of İstanbul Medical Faculty Gynecologic Oncologic Meeting 29 September 2019 Eresin Topkapı İstanbul
 119. Servikal Preinvaziv Hastalıklara Tedavi Modaliteleri. 9. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kolposkopi Kursu 5 Aralık 2019 İstanbul
 120. Ayarlanabilir Menstrüel Siklus Ve Oral Kontraseptifler. Aile Hekimliği Kongresi 13-17 Kasım 2019 Antalya
 121. Jinekolojik Kanserlere Panaromik Bakış. Arçelik 17 Aralık 2019 İstanbul
 122. Endometrial Hiperplaziye Yaklaşım. Başkent Üniversitesi 4. Jinekolojik Onkoloji Toplantısı 21.04.2019 Adana
 123. Current treatment of Ovarıan cancer wıth perıtoneal malıgnancy. Thırd Updated Course For Management Of  Perıtoneal Surface Malıgnancıes 16 March 2019- Biruni Unıversıty Confrerence Hall İstanbul
 124. Uterus Sarkomlarında Cerrahi Yaklaşımlar, Kime Bso, Kime Lenfadenektomi, Fertilite Korunabilir Mi?. Tjod İstanbul Jinekolojik Onkolojide Güncel Gelişmeler 13 Ekim 2019
 125. Endometrium Kanserinde Lenfadenektominin Yeri? Kime Nereye Kadar. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, 29.11.2019
 126. Jinekolojik Kanserlerde  Fertilite Koruyucu Yaklaşım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve  Doğum Günleri-II, 22 Kasım 2019
 127. Adım Adım laparoskoik histerektomi. Minmal İnvazv Jinekolojk Onkoloji Ankara toplantısı Aralık 2019
 128. İleri Evre Endometrium Kanserinde Sitoredüktif Cerrahinin Rolü. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, 21 Aralık 2019 İstanbul
 129. Endometrium Kanserinde Lenfadenektominin Yeri Kime Nereye Kadar? Bezmi Alem Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistan Semineri 31 Ocak 2020
 130. Endoskopik Cerrahi İçin Pelvik Anatomi. 3. Minimal İnvaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Kursu 19-22 Şubat 2020 İstanbul
 131. Covıd 19 Varlığında Endometrium Kanser Yönetimi. Trsgo Webinar 16.05.2020
Prof. Dr. Samet Topuz