Ödüller

  • The 9th Congress of the European Society of Contraception, May 2006 Istanbul, En İyi bildiri ödülü,(B12)!’ Akhan, SE.,Oskay, U., Alici, E.,  Iyibozkurt, AC.,Topuz, S. ve O.Yalcin, “The factors affecting female sexual function and the relation with different contraception methods,” The Europian Society of Contraception İstanbul 3-6 May, 2006
  • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007 Antalya, En iyi üçüncü bildiri ödülü (E28) Acar, D., Kütük, S., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve C.Akgül, “Polikistik over sendromlu hastalarda hs-CRP, sICAM, cVCAM ve sE-Selektin Düzeyleri”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.
Prof. Dr. Samet Topuz