Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler :

  • Uluslararası çok merkezli Tübitak destekli çalışma, Yürütücü , Over kanseri heterojenitesi üzerine ve proteogenomik ve hedefli metobolomik analiz ve bunun over kanseri rekürrensi ile tedavi direncine etkisi (devam ediyor)
  • Uluslararası Çok Merkezli ENGOT çalışması, Primer Araştırıcı, A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotheraapy with or without Pembrolizumab followed by mantienance with Olparib pr placebo fort he first line treatment of BRCA non mutated advanced epithelial ovarian cancer (devam ediyor)
  • Vaginal intraepitelyal neoplazide (VaİN) ve vaginal skuamöz karsinomda p16 ve Ki67 ekspresyonu (p16 and Ki67 expressions in vaginal intraepithelial neoplasia (VaIN) and squamous cell carcinomas of the vagina. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 katılımcı, devam ediyor
  • Potential biomarker of circulating hsa-miR-1273g3p level for detection of recurrent epithelial ovarian cancer. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 katılımcı, devam ediyor
  • Endometrium kanserinde, serum CA 125 HE4 endocan annexin A2 Sialyl-Tn ve neopterin düzeyleri ile epitelyal over kanserinde, serum endocan prostatin annexin A3 ve LyGDI düzeylerinin tümör belirteç olarak klinik önemi ve prognoz üzerine etkisi. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 yürütücü, devam ediyor
  • Jinekolojik Onkoloji Hastalarında İndosiyanin Yeşili ile Floresans Görüntüleme. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 yürütücü, devam ediyor
  • İnsan papilloma virüs (HPV) ile ilişkili servikal kanserlerde miRNA’ların rolü. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 – 2017 katılımcı
  • Gebelerde rahim ağzı incelemesinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 – 2017, yürütücü
  •  Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güclendirme Projesi, Katılımcı, Aralık 2006, Mart 2007.
  • Primer dismenore tadavisinde uzun etkili lornoksikamın etkinliği;Randomize, çift kör, plasebo kontrollu çapraz çalışma. Protokol no: A2006LOR03, Katılımcı
Prof. Dr. Samet Topuz