Yayınlar

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:Samet Topuz

Doğum Tarihi:01.10.1967

Öğrenim Durumu:

DereceBölüm/ProgramÜniversiteYıl
LisansTıp Fakültesiİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi1993
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Y.Kadın Doğumİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi2002

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

Ağır Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP Sendromunda Kranial Görüntüleme Bulguları”, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 2002. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu

Görevler:

Görev UnvanıGörev YeriYıl
Dr.Ar.Gör.  Marmara Üniversitesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı1994-1997
Dr.Ar.Gör.  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı1997-2002
Uzman Drİstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı2002-2008
Doç Drİstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojk Onkoloji2008-2016
Prof Drİstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji2016-

Yurt Dışı Görevlendirmeler:

 • Viyana Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Viyana, AVUSTURYA (Ocak 2002-Mart 2002)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Uluslararası çok merkezli Tübitak destekli çalışma, Yürütücü , Over kanseri heterojenitesi üzerine ve proteogenomik ve hedefli metobolomik analiz ve bunun over kanseri rekürrensi ile tedavi direncine etkisi (devam ediyor)
 • Uluslararası Çok Merkezli ENGOT çalışması, Primer Araştırıcı, A Randomized Phase 3, Double-Blind Study of Chemotheraapy with or without Pembrolizumab followed by mantienance with Olparib pr placebo fort he first line treatment of BRCA non mutated advanced epithelial ovarian cancer (devam ediyor)
 • Vaginal intraepitelyal neoplazide (VaİN) ve vaginal skuamöz karsinomda p16 ve Ki67 ekspresyonu (p16 and Ki67 expressions in vaginal intraepithelial neoplasia (VaIN) and squamous cell carcinomas of the vagina. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 katılımcı, devam ediyor
 • Potential biomarker of circulating hsa-miR-1273g3p level for detection of recurrent epithelial ovarian cancer. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 katılımcı, devam ediyor
 • Endometrium kanserinde, serum CA 125 HE4 endocan annexin A2 Sialyl-Tn ve neopterin düzeyleri ile epitelyal over kanserinde, serum endocan prostatin annexin A3 ve LyGDI düzeylerinin tümör belirteç olarak klinik önemi ve prognoz üzerine etkisi. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 yürütücü, devam ediyor
 • Jinekolojik Onkoloji Hastalarında İndosiyanin Yeşili ile Floresans Görüntüleme. Yüksek Öğrenim destekli proje 2019 yürütücü, devam ediyor
 • İnsan papilloma virüs (HPV) ile ilişkili servikal kanserlerde miRNA’ların rolü. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 – 2017 katılımcı
 • Gebelerde rahim ağzı incelemesinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 – 2017, yürütücü
 •  Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güclendirme Projesi, Katılımcı, Aralık 2006, Mart 2007.
 • Primer dismenore tadavisinde uzun etkili lornoksikamın etkinliği;Randomize, çift kör, plasebo kontrollu çapraz çalışma. Protokol no: A2006LOR03, Katılımcı

İdari Görevler :

 • İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sekreter
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi Delegesi  iki dönem
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği (önceden)
 • Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif   Cerrahi Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği (önceden)     
 • İstanbul Tıp Fakültesi Üreme ve Cinsel Sağlığı Projesi “Güvenli Annelik” Modülü Koordinatörü (önceden)
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği (önceden)
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eğitimden Sorumlu Öğretim Üyesi, 4 sınıf sorumlusu (önceden)
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği (önceden)

Bilimsel Kuruluşlara ve Derneklere üyelikler Üyelikler :

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Deneği
 • Adölesan Jinekolojisi Derneği
 • European Society of Gynecologic Oncology
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği

Ödüller :

 • The 9th Congress of the European Society of Contraception, May 2006 Istanbul, En İyi bildiri ödülü,((B12)!
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007 Antalya, En iyi üçüncü bildiri ödülüP((E28) OVER SENDROMLU HASTALARDA hs-CRP, slCAM-1 , SVCAM-1 ve sE-SELEKTİN D

Lisans ve lisansüstü düzeyde önceden veya halen verdiği dersler

DönemDersin adı
Tıp Fakültesi 1. sınıfGüvenli annelik
 Kadın hastayla iletişim
Tıp fakültesi 1. Sınıf İnglizceTaking anamnesis from female patient
Tıp Fakültesi 3. sınıfKadın hayatının evreleri
 Gebelik tanısı
Tıp fakültesi 3. Sınıf ingiizce The Diagnosis of pregnancy
Tıp Fakültesi 4. sınıfGebelik ve sistemik hastalıklar
 Gebelik ve kanser
 Trofoblastik hastalıklar
 Jinekolojk Kanserlerin Epidemiyolojisi
 Preinvaziv Servikal hastalıkların yönetimi
 Kolposkopi
 Serviks kanseri
 Epitelial over tuba kanserleri
Fizik tedavi Yüksek okuluÜreme fizyolojisi
 Aile planlaması
Detam doktora öğrencileriÜreme immunolojisi
 Onkolojik İmmunite
Travma ve resüsitasyon KursiyerleriGebelikte Travma
İstanbul Ünivertesi Devlet konservatuvarı Hormonlar ve performans
 Üreme fizyolojisi, Hormonar ve gebelikten korunma

Yöntelilen  Tezler

 • Endometrium kanserinde sentinel lenf nodu tekniği uygulamaları,  2011                                                                                       Dr Serhat Şen
 • Embriyonun  endometriuma implantasyon mediatörlerinin ve inflamatuar hücreleri ürünlerinin, tekrarlayan düşük yapan kadınlardaki rolü,    2014                                                                                                 Dr Cihan Comba
 • Gebelerde serviks incelemesinin farklı yöntemlerle değerlendirilmesi (pap smear, luviva ve hpv tiplemesi)   2017           Dr Ömer Demir
 • Endometriyum kanserinde myometrial invazyon derinliğinin manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi    2018                            Dr Maşallah Zorlu

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Has, R., Balcı, NC., Ibrahimoğlu, L., Rozanes, İ. veS. Topuz, “Uterine artery embolization in a 10-week cervical pregnancy with coexisting fibroids.” Int J Gynaecol Obstet,72, 253-258 (2001).

A2.  Has, R.,Yüksel, A. Ve S. Topuz, “Hepatitis B infection:Is it really not harmful to the fetus?,”Prenatal Diagnosis,21, 701-706 (2001).

A3. Attar, A.,Genç, S., Bulgurcuoğlu, S.,Topuz,S. ve H. Serdaroğlu,”Increased concentration of vascular endothelial growth factor in the follicular fluid of patients with endometriosisdoes not affect the outcome of in vitro fertilization-embryo transfer,”  Fertil Steril, 80, 1518-20(2003).

A4. Attar, E.,Berkman, S.,Topuz,S.,Baysal, B., Akhan, S. ve JT.Chambers, “Evolutive peritoneal disease after conservative management and the use of infertility drugs in a patient with stage IIIC borderline micro-papillary serous carcinoma (MPSC) of the ovary: a case report,”Hum Reprod,19, 1472-1475 (2004).

A5. Has, R.,Günay, S. ve S. Topuz, “Pouch sign in prenatal diagnosis of esophageal atresia,” Ultrasound Obstet Gynecol,23, 523-526 (2004).

A6. Topuz, S.,Has, R., Ermiş, H., İbrahimoğlu, L. ve A. Yüksel,Acute severe reversible oligohydramnios induced by indomethacin in a patient with rheumatoid arthritis: a case report and review of the literature,”Clin Exp Obstet Gynecol, 31, 70-72 (2004).

A7. S. Topuz,“Spontaneous uterine rupture at an unusual site due to placenta percreta in a 21-week twin pregnanacy with previos cesarean section,” Clin Exp Obstet Gynecol, 31,239-41 (2004).

A8.Has,  R., Akhan. SE.,S. Topuz, Ermis, H.,Iyibozkurt, C. ve L. Ibrahimoglu, “Therapeutic amniocentesis for treatment of twin-twin transfusion syndrome,” Arch Gynecol Obstet,271, 22-25 (2005).

A9. Iyibozkurt, C.,Akhan, SE., S. Topuz,Citil, I. ve S.Berkman, “ Laparoscopic evaluation of metastatic ovarian cancer: A case report.” Eur J Gynaecol Oncol, 26(1):123-4(2005).

A10. Topuz, S.,Saygili, H., Akhan, SE., Yavuz, E., Turfanda, A. ve S.Berkman,“Differentiation of benign and malignant adnexal masses: value of a morphological system,” Eur J Gynaecol Oncol, 26,209-212 (2005).

A11. Akhan, SE.,Yavuz, E., Tecer, A.,Iyıbozkurt, AC., Topuz, S., Tuzlalı, S., Bengisu, E. ve S. Berkman, “The expression of Ki-67, p53, estrogen and progesteron receptors affecting survival in uterine leimyosarcomas. A clinicopathologic study.” Gynecol Oncol, 99,36-42 (2005).

A12. Yavuz, E., Aydın, F., Seyhan, A., Topuz, S., Karagenc, Y., Tuzlalı, S., Ilhan, R. ve A Iplikci, “Granulomatous villitis formed by inflammatory cells with maternal origin: a rare manifestation type of placental toxoplasmosis,” Placenta, 27, 780-782 (2005).

 (SCI olgu, patoloji,  kadın doğum

A13.Akhan, SE., Citil, I., Topuz, S. ve AC. Iyibozkurt, “Laparoscopic management of a spontaneous 12th week heterotopic tubal pregnancy: a case report,” Gynecol Surg, 2, 319-321 (2005)

A14. Yavuz, E., Ozluk, Y., Kucucuk, S., Tuzlalı, S., Akhan, S., Ilhan, R. Topuz, S. ve A Iplikci, “Radiation-induced benign glandular cells in posthysterectomy smears: a cytomorphologic and clinical analysis,” Int J Gynecol Cancer, 16, 670-674 (2006).

(SCI çalışma patoloji, nükleer tıp ve kadın doğum,

A15.Topuz, S., Citil, I., Iyibozkurt, AC., Dursun, M., Akhan, S., Has, R. ve S. Berkman, “Pubic symphysis diastasis:imaging and clinical features,” European Journal of Radiology Extra,59,  127-129 (2006).

A16.Demirci, F., Ozdemir, I., Somunkıran, A., Topuz, S., Iyıbozkurt, C., Duras, D., Gul, K. ve  B Gul, “Perioperative complications in abdominal sacrocolpopexy and vaginal sacrospinous ligament fixation procedures,” Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 18, 257-261 (2007).

A17.Azezli, A.,Bayraktaroglu, T., Topuz, S. ve S. Kalayoglu-Besisik, “Hyperthyroidism in molar pregnancy: rapid preoperative preparation by plasmapheresis and complete improvement after evacuation,” Transfus Apher Sci,36,87-89 (2007).

SCI-E olgu dahiliye ve kadın doğum 

A18.Salihoglu, Y.,Keskin, N., Topuz, S., Kucucuk, S. ve AC Iyibozkurt, “Analysis of vaginal recurrences in stage I endometrial adenocarcinoma,” Eur J Gynaecol Oncol, 28, 313-315, (2007).

A19.Has, R.,Topuz, S., Kalelioglu, I. Ve D. Tagrikulu, “Imaging features of a postpartum uterine rupture: a case report,” Abdom Imaging,33, 101-103 (2008).

A20.Cicin, I., Saip, P., Eralp, Y, .Selam, M., Topuz, S., Ozluk, Y., Aydın, Y. ve E Topuz, “Ovarian carcinosarcomas: clinicopathological prognostic factors and evaluation of chemotherapy regimens containing latinium.” Gynecol Oncol, 108,136-140 (2008).

A21. AC Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Gungor, F., Kalelioglu I, Cigerli I. ve SE. Akhan, “Conservative treatment of an early ectopic pregnancy in a cesarean scar with  systemic MTX- case report,” Clin Exp Obstet Gynecol,34, 73-75 (2008).

A22.Topuz, S., Kalelioglu, I., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Has, R., Tunaci, M. ve  L Ibrahimoglu, “Cranial imaging spectrum in hypertensive disease of pregnancy, “Clin Exp Obstet Gynecol, 35, 194-197 (2008).

A23.Topuz, S., Kalelioglu, I, Iyıbozkurt, AC. ve B Ergun, “Conservative management of a patient with endometrial carcinoma desiring fertility: how to inform?,” Eur J Gynaecol Oncol, 29, 661-663 (2008).

A24. Yavuz, E., Cakir, C., Tuzlali, S., Ahiskali, B., Topuz, S. ve R. Ilhan, “Uterine perivascular epithelioid cell tumor co-existing with pulmonary lymphangioleiomyomatosis and renal angiomyolipoma: A case Report,”Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 16, 405-409, (2008).

A25. Topuz, S., Iyibozkurt, Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Keskin, N., Yavuz, E., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Malignant germ cell tumors of the ovary: a review of 41 cases and risk factors for  recurrence,” Eur J Gynaecol Oncol, 29, 635-637, (2008).

A26.Topuz, S.,Iyibozkurt, Iyibozkurt, AC., Mete, O.,  Akhan, SE.,  Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Life-saving hysterectomy in choriocarcinoma: presentation of two cases,” Eur J Gynaecol Oncol, 29, 664-665, (2008).

A27. Keskin, N.,Iyıbozkurt, AC., Topuz, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Invasive squamous carcinoma of the vulva in women aged less than 40 years: report of two cases and a third case diagnosed in pregnancy,“ Eur J Gynaecol Oncol, 29, 399-401, (2008).

A28.Akhan, SE., Dogan, Y., Iyibozkurt, AC., Topuz, S. ve O. Yalcin, “Pelvic actinomycosis mimicking ovarian malignancy: a case series,”  Eur J Gynaecol Oncol29, 294-297, (2008).

A29. Karagol, H., Saip, P., Eralp, Y., Topuz, S., Berkman, S., Ilhan, R. ve E. Topuz, “Factors related to recurrence after pathological response to postoperative chemotherapy in patinets with epithelial ovarian cancer.” Tumori, 95, 207-211, (2009).

A 30. Gun I, Bodur S, Topuz S. Practical approach for abnormal uterine bleeding. Balkan Mlitary Medical Review. 12, 79-87, 2009

A31.Iyibozkurt AC, Dural OC, Topuz S, Berkman S, Bengisu E. Groin recurrence following stage IA squamous cell carcinoma of the vulva with negative nodes on superficial inguinal lymphadenectomy. Eur J Gynaecol Oncol. 2010;31(3):354-6.

A32. Kuru O, Topuz S, Sen S, Iyibozkurt C, Berkman S. Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer: description of the technique and preliminary results. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2011 Dec 1;12(4):204-8. doi: 10.5152/jtgga.2011.52. eCollection 2011.

A33. Iyibozkurt AC, Topuz S, Gungor F, Akhan SE, Demirci F, Salihoglu Y, Berkman S, Bengisu E. Factors affecting recurrence and disease-free survival in granulosa cell tumors of the ovary. Eur J Gynaecol Oncol. 2010;31(6):667-71.

A34.Sanli Y, Turkmen C, Mudun Ayşe, Unal Seher, Bakır B, Topuz S, Iybozkurt AC. Should FDG-PET/CT be the first line imaging modality for restaging and/or evaluation of recurrence in patients with ovarian cancer? Jnuc Med 2010 vol 51 no supplemen 2 1224. (SCI çalışma nükleer tıp ve kadın doğum

A35. Iyibozkurt AC, Yasa C, Schmieta DE, Gungor-Ugurlucan F, Topuz S, Berkman S. Aggressive angiomyxoma of the pelviperineum: surgical treatment through a perineal incision J Minim Invasive Gynecol. 2011 Jul-Aug;18(4):541-4. doi: 10.1016/j.jmig.2011.04.013.

A36. Sanli Y, Turkmen C, Bakir B, Iyibozkurt C, Ozel S, Has D, Yilmaz E, Topuz S, Yavuz E, Unal SN, Mudun A. Diagnostic value of PET/CT is similar to that of conventional MRI and even better for detecting small peritoneal implants in patients with recurrent ovarian cancer. Nucl Med Commun. 2012 May;33(5):509-15. doi: 10.1097/MNM.0b013e32834fc5bf

puan

A37. Ceylan U, Akhan SE, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Iyibozkurt AC, Topuz S.  Comparison of tibolone and 17beta-estradiol administration on the expression of zonula occludens-1, occludin, glial fibrillary acidic protein and c-fos levels in the brain cortex and hippocampus of female rats.Neuro Endocrinol Lett. 2012;33(5):505-10.

Çalışma 

A38.Kale-Gurbuz T, Akhan SE, Bastu E, Telci A, Iyibozkurt AC, Topuz S.  Adiponectin, leptin and ghrelin levels in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome.J Pediatr Adolesc Gynecol. 2013 Feb;26(1):27-30. doi: 10.1016/j.jpag.2012.09.002. Epub 2012 Nov 15.

A39.Turkay R, Bakır B, Golabi UC, Topuz S, Ilhan HR. Vanishing ovarian mass: Sarcoidosis. Radiology case reports. Volume 7 Issue 3. 2012  article 685

A40.  Yaşa C, Dural O, Baştu E, Nehir A, Topuz S. What is your diagnosis? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Dec 1;14(4):250-1. doi: 10.5152/jtgga.2013.76820. eCollection 2013. No abstract available.

A 41. Keskin G, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Comba C, Iyibozkurt C, Topuz S. Diffuse peritoneal leiomyomatosis. J Obstet Gynaecol. 2013 Jul;33(5):535-6. doi: 10.3109/01443615.2013.783003

A42. Eroglu, Keskin U, Yıldırım AO, Saygı IA, Gun I, Topuz S. Can mean platelet volume predict abortion. Medicinski Glasnik, 2013;10(2):283-287. 

(N-SC çalışma iki farklı merkez Gata, İstanbul Tıp

A43. Comba C, Ugurlucan FG, Bastu E, Iyibozkurt AC, Topuz S. Persistent ascites resolving with gonadotropin-releasing-hormone-agonist 18 months after hospitalization for severe ovarian hyperstimulation syndrome. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jan;289(1):223-5. doi: 10.1007/s00404-013-2940-7. Epub 2013 Jul 12.

A44. Yasa C, Dural O, Ugurlucan FG, Bastu E, Demir O, Topuz S. Acute colonic pseudo-obstruction after hysterectomy in a patient with Friedreich ataxia. Arch Gynecol Obstet. 2014 May;289(5):1151-3. doi: 10.1007/s00404-013-3125-0. Epub 2013 Dec 18

A45. Akhan SE, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Iyibozkurt AC, Topuz S. A deceiving disease in women for clinicians: peritoneal tuberculosis. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(2):132-4.

A46. Kurtoglu-Aksoy N, Akhan SE, Bastu E, Gungor-Ugurlucan F, Telci A, Iyibozkurt AC, Topuz S. Implications of premature ovarian failure on bone turnover markers and bone mineral density. Clin Exp Obstet Gynecol. 2014;41(2):149-53.

A47. Vatansever D, Sozen H, Iyibozkurt AC, Comba C, Yavuz E, Topuz S. Extrapulmonary lymphangioleiomyomatosis mimicking lymphoma metastatic to uterus. J Obstet Gynaecol Res. 2015 May;41(5):823-7. doi: 10.1111/jog.12628. Epub 2014 Dec 10.

A48. Ovayolu A, Özdamar Ö, Gün İ, Arslanbuga CY, Sofuoğlu K, Tunalı G, Topuz S. Can blood or follicular fluid levels of presepsin predict reproductive outcomes in ART; a preliminary study. Int J Clin Exp Med. 2015 May 15;8(5):7983-8. eCollection 2015.

(SCI-E çalışma, çift merkez (Gata, İstanbul Tıp) ve corresponding author

A49. Sozen H, Vatansever D, Iyibozkurt AC, Topuz S, Ozsurmeli M, Salihoglu Y, Guzelbey B, Berkman S. Clinicopathologic and survival analyses of synchronous primary endometrial and epithelial ovarian cancers. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Nov;41(11):1813-9. doi: 10.1111/jog.12826. Epub 2015 Sep 14.

A50.Topuz S, Sozen H, Vatansever D, Iyibozkurt AC, Ozgor BY, Bastu E, Salihoglu Y, Berkman S. Do obesity and age effect the clinicopathological features and survival outcomes in premenopausal women with endometrial cancer. Eur J Gynaecol Oncol vol XXXVII 320-27, 2016.

A51.Sozen H. Vatansever D, Iyıbozkurt AC, Topuz S, Salihoğlu Y. Combination of adjuvant chemotherapy and  radiotherapy is associated with improved survival at early stage type II endometrial cancers and carcinosarcoma. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2016 Feb 18. doi: 10.1111/ajo.12449.

A52. Sal V, Demirkıran F, Topuz S, Kahramanoğlu I, Yalci I, Bese T, Sozen H, Tokgozoglu N, Salihoglu Y, Turan H, Iyıbozkurt C, Kolomuc T, Sofiyeva N, Berkman S, Arvas M. Surgical treatment of Metastatic Overian Tumors from Extragenital Primary Sites. Int J Gynecol Cancer 2016;00:00-00

A53.Taskin OÇ, Onder S, Topuz S, Sozen H, Sen F, Ilhan R, Yavuz E. A Selected Immunohistochemical Panel Aids in Differential Diagnosis and Prognostic Stratification of Subtypes of High-grade Endometrial Carcinoma: A Clinicopathologic and Immunohistochemical Study at a Single Institution

Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2016 Apr 16.

(SCI-E çalışma çift merkez (35×0.6/3=7puan)

A54. Arvas M, Salihoglu Y, Sal V, Gungor T, Sozen H, Kahramanoglu I, Topuz S, Demirkiran F, Iyibozkurt C, Bese T, Ozgu BS, Vatansever D, Tokgozoglu N, Berkman S, Turan H, Bengisu E, Sofiyeva N, Demiral I, Meydanli M. Tertiary Cytoreduction for Recurrent Epithelial Ovarian Cancer: a Multicenter Study in TurkeyAsian Pac J Cancer Prev. 2016;17(4):1909-15

A55. Onder S, Taskin OC, Sen F, Topuz S, Kucucuk S, Sozen H, Ilhan R, Tuzlali S, Yavuz E. High Expression of SALL4 and Fascin, and Loss of E-cadherin Expression in Undifferentiated/Dedifferentiated Carcinomas of the Endometrium: An Immunohistochemical and Clinicopathologic Study  Medicine (Baltimore). 2017 Mar;96(10):e6248

A56. Boyraz G, Salman MC, Gultekin M, Ozkan NT, Uckan HH, Gungorduk K, Gulseren V, Ayik H, Toptas T, Kuru O, Sozen H, Erturk A, Ozgul N, Meydanlı MM, Sanci M, Turan T, Gungor T, Simsek T, Topuz S, Yuce K. What Is the Impact of Stromal Microinvasion on Oncologic Outcomes in Borderline Ovarian Tumors? A Multicenter Case-Control Study  Arch Gynecol Obstet. 2017 Nov;296(5):979-987

A57. Kaban A, Topuz S, Saip P, Sozen H, Celebi K, Salihoglu Y. Poor Prognostic Factors in Patients Undergoing Surgery After Neoadjuvant Chemotherapy for Ovarian, Tubal, or Peritoneal Cancer J Obstet Gynaecol Can. 2017 Dec;39(12):1163-1170

A58. Günel T, Gumusoglu E, Dogan B, Ertem FB, Hosseini MK, Cevik N, Senol T, Topuz S, Aydinli K. Potential Biomarker of Circulating hsa-miR-1273g-3p Level for Detection of Recurrent Epithelial Ovarian Cancer Arch Gynecol Obstet. 2018 Dec;298(6):1173-1180

A59. Kaban A, Topuz S, Saip P, Sözen H, Salihoğlu Y. Prognostic Factors in Patients Undergoing Primary Cytoreductive Surgery for FIGO Stage IIIC Ovarian, Tubal or Peritoneal Cancer J Obstet Gynaecol Can. 2018 Apr;40(4):447-453

A60. Kaban A, Topuz S, Erdem B, Sozen H, Numanoğlu C, Salihoğlu Y. Is Omentectomy Necessary for Non-Endometrioid Endometrial CanceR. Gynecol Obstet Invest. 2018;83(5):482-486

A61. Sozen H, Vatansever D, Topuz S, Iyibozkurt C, Kandemir H, Yalçin I, Onder S, Yavuz E, Salihoglu Y. Clinicopathological Analysis of Borderline Ovarian Tumours and Risk Factors Related to Recurrence: Experience of Single InstitutionJ Obstet Gynaecol. 2019 Feb;39(2):253-258.

A62. Kaban A, Topuz S, Sozen H, Salihoglu Y. Does the Increased Rate of Serous Component (≤25% vs. >25%) Increase Recurrence in Endometrial Cancer With Serous Plus Endometrioid Histology? J Obstet Gynaecol Can. 2019 Feb;41(2):160-165

A63. Keskin S, Küçücük S, Ak N, Atalar B, Sarı M, Sozen H, Ibis K, Topuz S, Saip P. Survival Impact of Optimal Surgical Cytoreduction in Recurrent Epithelial Ovarian Cancer With Brain Metastasis  Oncol Res Treat. 2019;42(3):101-106.

A64. Gunel T, Dogan B, Gumusoglu E, Hosseini MK, Topuz S, Aydinli K. Regulation of HMGA2 and KRAS Genes in Epithelial Ovarian Cancer by miRNA hsa-let-7d-3p. J Cancer Res Ther. 2019 Oct-Dec;15(6):1321-1327

A65. Demir Ö, İyibozkurt AC, Kalelioğlı İ, Topuz S, Berkman S. Performance of multimodal hyperspectroscopy for scanning of cervix in pregnant women: a preliminary study. European Journal of Gynecological Oncology. 2020, vol 21(2(:277-80)

A66. Vatansever D, Sozen H, Ersoy GS, Giray B, Topuz S, Iyıbozkurt AC, Salihoglu Y. Effect of Lymphadenectomy on Survival in Early-Stage Type II Endometrial Carcinoma and Carcinosarcoma. Journal of Oncology . Vol 2020.

A67. Topuz S, Kaban A, Kücücük S. salihoğlu Y. Is Surgical Treatment an Option for Locally Advanced Cervical Cancer in the Presence of Central Residual Tumor after Chemoradiotherapy? Rev Bras Ginecol Obstet 2020; 42(01): 035-042

A68. Kuru O, Akgor U, cakır I, Tozun O, Yuksel T, Ulker V, meydanlı  M, sancı M, Gokcu M, Topuz S, Yıldız f, sakıncı M, salman C, Ozgul N, Yuce K, Ayhan A. Prognostic factors in squamous cell carcinoma of the vulva: a retrospective multiceter study. International Journal of Hematologu and Oncology. 2020, Vol 30, num 1 pages: 054-062

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Has, R.,Topuz, S.,Ermis, H. ve F Buyru, “Conjoined Twins: Presentation of six cases,”  XVI FIGO World Congres of Gynecology and Obstetrics,Washington, September 3-8, 2000.

B2. Topuz, S.,Bilgin, EM,., Duman, MZ., Has, R. ve L. Ibrahimoglu,Cranial Imaging in Severe Preeclampsia, Eclampsia and Hellp Syndrome,” 7th Turkish-Hellenic Scientific Meeting Obstetrics Maternal Fetal Medicine,  İstanbul,  Turkey,  19-20 April, 2002.

B3. Yalcın, O., Isıkoglu, M., Kızılkaya, N. ve S. Topuz, “Comparision of tension free vaginal tape procedure with “Burch colposuspension” for the patients with stress urinary incontinence,” 26th Annual Meeting of the International International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction Vol 12 suppl, Melbourne, December 5-8, 2001.

B4. Akhan, SE.,Topuz, S., Iyibozkurt, AC. ve O Yalcin, “Analysis of 39 patients with severe dysfunctional uterine bleeding,” 14th world congress on pediatric and Adolescent Gynecology Athens,  May 8-11, 2004.

B5. Akhan, SE, Topuz, S., Iyibozkurt, AC.,Buyru, F. ve L Ibrahimoglu, “Congenital Cervicovaginal Atresia: 5 Cases,” 14th World Congress On Pediatric And Adolescent Gynecology,  Athens,  May 8-11 2004.

B6.Mete, O., Yavuz, E., Tuzlali, S., Ilhan, R., Ozluk, Y., Topuz, S., Iyıbozkurt, AC ve A Iplikci, “Retrospective study of 68 patients Who Had Colposcopy Guided Biopsy: Comparison of the Cytology Results With Histology,” Virchows Archiv Official Journal Of The European Society Of Pathology Vol 44 N 2 Aug, Paris, 2005.

B7. Akhan, SE., Yavuz, E., Tecer, A., Iyibozkurt, AC., Topuz, S., Tuzlali, S., Bengisu, E. ve S. Berkman, “The expression of KI-67, P53, Estrogen and progestrone receptors affecting survival in uterine leiyomyosarcoma. A clinicopathologic study,” 14th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology,  September 25-29, Istanbul, 2005.

B8.Topuz, S., Cigerli, E., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Saygili, H. ve S. Berkman, “Repair of a uterovaginal fistula after total abdominal hysterectomy with ureteric reimplantation to the bladder: A case report,”6th International Congress Of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey 2005

B9. Akhan, SE., Citil, I., Topuz, S. ve AC. Iyibozkurt, “Laparascopic management of spontaneous 12th week heterotopic pregnancy: A case report,” 6th International Congress Of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 2005.

B10. Topuz, S., Citil, I., Iyibozkurt, AC., Akhan SE. ve S. Berkman, “Acute appendicitis and torsioned Thecoma: dual reason of acute abdomen in a 13 weeks of pregnant woman,” 6th International Congress of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 2005.

B11. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Bengisu, E., Ilhan R., Salihoglu, Y. ve S Berkman, “Ovarian endodermal sinus tumor in a postmenoposal woman,” 6th International Congress of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey, May 2005.

B12.Akhan, SE.,Oskay, U., Alici, E.,  Iyibozkurt, AC.,Topuz, S. ve O.Yalcin, “The factors affecting female sexual function and the relation with different contraception methods,” The Europian Society of Contraception İstanbul 3-6 May, 2006

B13. Karagol, H., Saip, P., Uygun, K., Eralp, Y., Topuz, S., Berkman, S., Ilhan, R. ve E Topuz, “ Factors Related With Recurrence After Complete Pathologic Response To Post-Operatıve Chemotherapy In Patients With Epithelıal Ovarian Cancer,” Annals of Oncology ix174  abstracts Volume 17, p 553,  Supplement 9  September, 2006.

B14.Topuz, S., Iyibozkurt, Iyibozkurt, AC.,Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve  S. Berkman, “Life-saving Hysterectomy in Choriocarcinoma: Presentation of two Cases,” 7th International Congress Of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey May, 2007.

B15.Topuz, S., Gilbaz, E., Iyibozkurt, AC., Kalelioglu, Iyibozkurt., Akhan, SE. ve S Berkman, “Ruptured mucinous cysadenocarcinoma as a caue of acute abdomen in term pregnancy” 7th International Congress Of Turkish German Gynecological Association, Antalya, May,  Turkey 2007

B16.Topuz, S., Çinar, O, Iyibozkurt, Iyibozkurt, AC., ., Akhan, SE., Kalelioglu, I. ve S Berkman, “Benign Cystic mesothelioma diagnosed during pregnancy,” 7th International Congress Of Turkish German Gynecological Association, Antalya, Turkey May, 2007

B17. Iyibozkurt, Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Akhan SE., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Assesment of endometrial hyperplasia in 69 tamoxifen-treated asymptomatic postmenopausal women with breast cancer: ıncidence and diagnostic methods,” 15.th International Meeting Of The European Society Of Gynaecological Oncology ESGO  Berlin,  September, 2007.

B18. Iyibozkurt, Ac., Mustafa, B., Topuz, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “          Sarcoma Botryoides of the vagina in an eight-moth-pld infant: A case report,” 15.th International Meeting Of The European Society Of Gynaecological Oncology ESGOBerlinSeptember  2007.

 B19. Azezli, AD., Bayraktaroglu, T., Topuz, S.,Besisik-Kalaycı, S. ve Y. Orhan, “Hyperthyroidism in molar pregnancy; rapid preoperative prepration by plasmapheresis and complete improvement after evacuation” 9th European Congress of Endocrinology, Hungary, Budapest  28 April-2 May, 2007.

B20. Mete, O., Gundogdu, G., Ozturk, S., Topuz, S., Tuzlali, S., Esen, T., ve V. Uysal, “Bilateral ovarian metastases from clear cell renal carcinoma: a case report ant review of the literature” 17. International Congress of the Academy of Pathology, October 2-17, Athens, Greece.2007

B21. Topuz, S., Iyibozkurt, AC., Yazganoglu, D., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman. Vulva squamous cell cancer in a 15-year old girl with hyperimmunglobulin E syndrome. 16. International Meeting Of Gynecological Oncology, Belgrade, October 11-14, 2009.

B22. Iyibozkurt, AC., Topuz, S.,., Gungor, F., Akhan, S., Demirci, F., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman. Recurrence characteristics in granulosa cell tumors of ovary. 16. International Meeting Of Gynecological Oncology, Belgrade, October 11-14, 2009.

B23.Topuz, S., Iyibozkurt, AC.,  Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman. Recurrent adnexal mass in pregnancy: Mucinous adenocarcinoma arising from mature cystic teratoma. 16. International Meeting Of Gynecological Oncology, Belgrade, October 11-14, 2009.

B24. Iyibozkurt, AC.,Kalelioğlu, I., Cetin, C., Topuz, S.,., Bakır, B., Yıldırım, A. ve S. Berkman. Two rare cases of genital tumors associated with Peutz-Jeghers syndrome. 16. International Meeting Of Gynecological Oncology, Belgrade, October 11-14, 2009.

B25. Iyıbozkurt AC., Kuru O., Cetın S., Topuz S., Kucucuk S., Yavuz E., Salihoglu Y., Saip P., Bengisu E., Berkman S. Accuracy of preoperative  diagnosis of grade 1 endometrial adenocarcinoma by D&C. 13th Bienal Meeting of the International Gynecologic Society (IGCS 2010). Prague Czech Republic October 23-26 October, 2010

B26. Iyıbozkurt AC., Sen S., Kuru S., Topuz S., Eralp Y., Akhan S., Tuzlalı., Aslay I., Berkman S., Bengisu E. Correlation between preoperative D&C and postopertive Pathology in Malignant Mixed Mullerian tumors of the uterus. 13th Bienal Meeting of the International Gynecologic Society (IGCS 2010). Prague Czech Republic October 23-26 October, 2010

B27. Iyıbozkurt AC, Cetin S., Sen S., Topuz S., Guveli M., Salihoglu Y., Aydıner A., Ilhan R., Berkman S., Bengisu E. Reliability of preoperative diagnosis of serous cercinoma of endometrium. 13th Bienal Meeting of the International Gynecologic Society (IGCS 2010). Prague Czech Republic October 23-26 October, 2010

B28. Dogan Y., Bilir A., Salihoglu Y., Topuz S., Berkman S., Iyıbozkurt AC. In vitro bromodeoxyuridine labeling labeling index may be valuable as a prognostic factor for predicting recurrence in ovarian cancer. 13th Bienal Meeting of the International Gynecologic Society (IGCS 2010). Prague Czech Republic October 23-26 October, 2010

B29. Sanlı Y., Türkmen C, Adalet I, Unal S., Mudun A., Iyıbozkurt C., Topuz S. The role of FDG-PET/CT for staging and/or evaluation of theraphy response in patinets with cervical cancers. EANM 10. Annual Congress of Eurupean Association of Nuclear Medicine konferansı dahilinde “European Journal of Nuclear Medicine and Moleculer Imaging dergisi s 429, Viyana, Avusturya Ekim 2010.

 B30 Iyıbozkurt AC, Topuz S, Bengisu E. Berkman S. Brain metastasis in endometrial cancer: data from single institution . “ 17th international meeting of the European Society of Gynecologic Oncology (ESGO)”. Milano İtalya Eylül 2011

B31. Iyıbozkurt AC, Topuz S, Salihoglu Y., Bengisu E. Berkman S. Evaluation of lymph node metastasis and sutgical margins in 78 patients with sqoumaous cell carcinoma of the vulva. “ 17th international meeting of the European Society of Gynecologic Oncology (ESGO)”. Milano İtalya Eylül 2011

 B32. Agacfidan A, Koksal MO, Beka H, Topuz S, Berkman S, Yavuz E, Badur E.  Comparision of three commercial tests for diagnosis of HPV infection from endocervical specimens in Istanbul Turkey. 2012 Conference of Asia Ocenia Research Organisation on Genital Infections and Neoplasia, 13-15 July 201 Ceung Kung Hai Conference Centre, The University of Hon Kong, Honkong

B33. Vatansever D, Sozen H, Iyibozkurt AC, Topuz S, Yasa C, Salihoglu Y.  “Coexistance of endometrial carcinoma in 68 women with aytical comolex hyperplasia”. 15th Bienal Meeting of International Gynecologic cancer Society 2014, November 8-11, Melbourne –Australia

B34. Cali H., Sozen H., Vatansever D., Topuz S., Salihoglu Y. Evaluating the clinical features of adnexal masses during pregnancy results with radiologic findings. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology October 24-27, 2015 Nice France 

B35. Calı H., Vatansever D., Sozen H., Topuz S. Is trhere a malignant transformation of mature cystic teratoma; during pregnanacy? A rare case report. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology October 24-27, 2015 Nice France 

B36. Sozen H., Vatansever D., Yuksel B., Topuz S., Salihoglu Y., Berkman S. Clinicopathological and survival analyses of the synnchronous primary endometrial and epithelial ovarian cancers. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology October 24-27, 2015 Nice France 

B 37. Vatansever D., Sozen H., Cali H., Topuz S., Iyıbozkurt A., Salihoglu Y. Krukenberg Tumor of gastric origin in pregnancy mimicking a huge uterine myoma. International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology October 24-27, 2015 Nice France 

B38. Sozen H., Kandemir H, Ciftci S., Topuz S., Iyıbozkurt AC, Salihoglu Y. Analysis of borderline ovarian tumors and risk factors related to relapse at a single institution.  International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology October 24-27, 2015 Nice France 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kodallı, N., Unat, A.,  Şirikçi, A., Topuz, S.,  Numanoğlu, A. ve  C. Erzen, “Dev Mandibular Dentigerous Kist”,Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 2, 80-81 (1996).

D2. Has, R.,Topuz, S., Ermiş, H. ve  L. İbrahimoğlu, “Yapışık İkizler”, Perinatoloji Dergisi, 7, 328-331 (1999).

D3.Has, R.,Topuz, S.,Ermiş, H. ve  L. İbrahimoğlu, “Feto-fetal transfüzyon sendromlu bir olguda ikiz eşinin ölümüyle oluşan neonatal serebral hasar”,T Klin Jinekol Obs, 10,244-248 (2000).

D4. Has, R.,Ermiş, H., Topuz, S.,Ibrahimoğlu, L., Yüksel, A., Başaran, S. ve A. Yıldırım, “Nonimmun hydrops fetalis: a review of 481 cases”,Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 2002-206, (2001).

D5.Has, R.,İbrahimoğlu, L., Attar, E., Balcı, C., Işıkoğlu, M. ve S. Topuz, “Cerebral Hemorrhage associated with Hellp Syndrome: Presentataion of two cases”,Gyneceol Obstet Reprod Med, 7,166-168 (2001).

D6. Has, R.,Topuz, S., Yıldırım, E. ve L. Ibrahimoğlu, “Birinci trimesterde ultrasonla fetal cinsiyet tayini »,T Klin Jinekol Obst, 12, 228-231 (2002).

D7.Topuz, S.,Has, R., Tunacı, M. ve  L İbrahimoğlu, “Preeklamptik hastalarda intrakranial kanama için risk faktörleri var mı?”,İst Tıp Fak Mecmuası, 66, 89-95 (2003).

D8. Topuz, S.,Has, R., Tunacı, M. ve L. İbrahimoğlu, “Ağır preeklampsi, eklampsi ve hellp sendromunda kranial görüntülenme bulguları”,Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, 12-19(2003).

D9.Topuz, S., Has, R.,  Ermiş, H, Yıldırım, A.,Başaran, S., İbrahimoğlu, L. ve A. Yüksel, “Non immune hidrops fetalis etyolojisinde komozomal anomali spektrumu“,Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 17, 204-211 (2003).

D10. Citil, I., Saygili, H., Cakir, C. ve S Topuz, “The Histolopathological correlation of dilatataion and curettage and hysterectomy specimens in patients with postmenopausal bleeding”,İst Tıp Fak Mecmuası, 67, 218-223 (2004)

D11. Topuz, S., Kartal, A., İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Has, R. ve S. Berkman, “Histereskopik septum rezeksiyonu öyküsü bulunan 36 haftalık bir gebede spontan gelişen uterus rupturü: Olgu sunumu”,Haseki Tıp Bülteni,42, 238-242 (2004).

D12.Berkman, S. ve S Topuz, “Vulva kanserinde prognoz ve yönetim”,TJOD- Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 1,58-64 (2004).

D13.Uçar, A.,Dursun, M., Kayacan, E., Tohumcu, T., Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE. ve M. Tunacı, ”Krukenberg over tümörlerinde BT ve MR bulguları”,Bilgisayarlı Tomografi Bülteni,8, 221-225 (2005).

 D14. Topuz, S. ve SE. Akhan, “Adölesan Hastalara Jinekolojik Yaklaşım,” Klinik Gelişim, 18, 14-21 (2005).

D15. Topuz, S., Kartal, A., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ.,  Akhan, SE., Has, R. ve S Berkman, “TRAP sekansı: Olgu sunumu”,İst Tıp Fak Derg,69, 52-54 (2006).

D16. Keskin, N., Salihoğlu, Y. ve S Topuz, “Tamoksifenin endometrium kanseri ile ilişkisi”, Endokrinolojide Diyalog,1, 22-25 (2007).

D17.Mete, O.,Yavuz, E., Tuzlalı, S., İlhan, R., Özlük, Y., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve A İplikçi, “Retrospective study of 112 patients who had colposcopy-quided biopsy: Comparison of the cytology results with histology”, Turkish Journal of Pathology, 23, 33-37 (2007).

D18. İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “ Tamoksifen Kullanan Asemptomatik 69 Postmenopozal Kadında Endometriyal hiperplazilerin değerlendirmesi”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 4,199-204 (2007).

 D19. Akhan, SE.,  İyibozkurt, AC., Öztekin, M., Delier, H., Topuz, S. ve A Turfanda. Tamoksifen Kullanan Asemptomatik Postmenopozal Meme Kanserli Hastalarda Transvajinal Ultrason Ve Histeroskopi Bulgularının Endometriyal Histoloji ile Karşılaştırılması”,Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007, 17, 342-349 (2007)

D20. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE.,  Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman. “Serviks kanseri yönetiminde lenfatik haritalamanın önemi”, İst Tıp Fak Derg,71, 130-135, (2008).

D21. Topuz, S.,Çorbacıoğlu A., Uzun, I.,İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ. ve R Has, “Mirror Sendromu: Olgu Sunumu”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39(3), 137-139, (2008).

D22. Topuz, S., Iyibozkurt AC., Akhan SE., Berkman, S. Ve E. Bengisu, “Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: 27 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi” Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 39(2), 55-61, (2008).

D23. Iyibozkurt, AC., Doğan, Y., Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E., ve S. Berkman, “Over malinitesi ile karışabilen nadir bir durum: Masif over ödemi” TJOD derg, 5, 26-28, (2008).

D24. Iyibozkurt, AC., Dural, OC., Topuz, S., Gursoy, S., Gokmen, AF.,  ve S. Berkman, “Preoperatif evre IB1 serviks kanseri olgusunda hibrit pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografide (PET-BT) saptanan pozitif obturator lenf bezi tutulumuna laparoskopik yaklaşım”, TJOD derg, 5, 269-73, (2008).

D25. Iyibozkurt, AC., Turhan, AT., Topuz, S., Uzun, I., Salihoğlu, Y. ve E. Bengisu, “Bartolin bezinde nükseden granuloza hücreli over tümörü” TJOD derg, 5, 274-278, (2008).

D26. Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Topuz, S., Kalelioğlu, I., Ozkan, T., Has, R., ve L. Ibrahimoglu, “ Opere edilmemiş hafif ve ağır mitral kapak hastalığı olan gebelerin karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 18, 306-311, (2008).

Çalışma, kadın doğum anestezi,  20×0.6/5=2.4 puan

D27. Onder, Salihoglu, Y., Yavuz, E., Tuzlalı, S., Ilhan, R., Topuz, S., Iyıbozkurt, AC., Derin D ve Y Eralp. Primary Tubal Cancers: A Clinicopathological Studt of Twenty Cases. Turkish Jornal of Pathology, Vol 28, No 3:85-89, (2009)

D28.Topuz C, Iyıbozkurt Ac, Barbaros U., Kuru O, Kalelioglu I, Berkman S. Gebelikte akut batına yol açan iki patolojinin laparoskopik olarak yönetilmesi: olgu sunumu. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. Cilt 16(4), 221-225, pp 2009 olgu

D29.Topuz S, Iyıbozkurt Ac, Gürsoy S, Kuru O, Sen S, Berkman S. Suboptimal opere edilen over kanserli hastada laparoksopik tekrar evreleme. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. Cilt 16(4), 242-245, pp 2009

D30.Kalelioglu IH, Iyıbozkurt Ac, Yagmur HD, Topuz S, Cetin C, Has R. Conservative Management of Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence (TRAP): Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):203-6

D31. Topuz S. Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Yaklaşım. Doktor Dergisi Kasım 2011.

D32. Iyıbozkurt AC, Gursoy S, Corbacıoglu A, Ertas ER, Topuz S, Berkman S. Dört Eş Zamanlı Primer Tümör Olgusu: Meme, Endometriyum, Over ve Fallop Tüpü Kanseri. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):231-5

D33.Uğurlucan FG, Iyibozkurt Ac, Gürsoy S, Topuz S.  Febrile Neutropenia Following Single Dose Methotrexate for Medical Management of Ectopic Pregnancy: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(4):258-60

34. Cilingir IU, Bengisu E, Ağaçfidan A, Koksal MO, Topuz S, Berkman S, Iyibozkurt AC. Microarray detection of human papilloma virus genotypes among Turkish women with abnormal cytology at a colposcopy unit. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Mar 1;14(1):23-7. doi: 10.5152/jtgga.2013.06. eCollection 2013.

D35. Topuz S. Endometrium Kanserinde Tanı Tarama ve Takip. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2014;7(3):40-4

D 36. Topuz S. Malign Seks Kord Over Tümörleri. Kanser Gündemi 2014 Volume 2/2 ;54-60.

D37. Iyıbozkurt AC, Dogan M, Bastu E, Sozen H. Vatansever H, Topuz S, Berkman S. Efficacy of endocervical curettage and CA-125 measurement in endometrial serous carcinoma: A case series and literature review. Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 164-167

D38. Kaban A, Topuz S, Erdem B, Sözen H, Salihoğlu Y. Investigation of Extra-Uterine Tumor Dissemination of Endometrial Cancers With Myometrial Invasion Less Than 50% According to Histologic SubtypesSisli Etfal Hastan Tip Bul. 2019 Mar 21;53(3):252-255

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kodallı, N.,  Sırıkçı, A., Yüksel, M., Ercan, S., Odabaşı, D., Onat, A., Topuz, S. ve C. Erzen, “Pulmoner Metastazektomilerin Radyoljik Takibi”, RAD 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 18-22 Haziran, Ankara, 1995.

E2.Has, R.,Topuz, S., Yıldırım, E., Işıkoğlu, M., Ermiş, H. ve L. İbrahimoğlu, “Ultrasonla ilk trimesterde fetal cinsiyet tayini”, 3. Ulusal jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi 13-16 Eylül, İstanbul, 2001.

E3. Duman, MZ., Bilgin, M., Topuz, S., Has, R.. ve L. İbrahimoğlu, “Preterm erken membran rüptürlü gebelerde antibiyotik tedavisi”, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji 17-20 Nisan,  İstanbul, 2002.

E4. Bilgin, EM.,Topuz, S., Duman, MZ., Has, R. Ve A. Yüksel, “Düşük riskli ve yüksek riskli gebelerin fetuslarında ekojenik intrakardiyak fokus bulgusunun değerlendirilmesi”, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji 17-20 Nisan, İstanbul, 2002

E5.Attar, E.,Bulgurcuoğlu, S., Özsait, B., Topuz, S., Yıldırım, M. ve  H Serdaroğlu, “Endometriosis olgularında follikül sıvısı vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) konsantrasyonlarının sperm hareket ve yaşam süresi üzerine etkisi”, 10. infertilite ve Üreme Kongresi 26-29 Ekim, Ankara, 2002

E6. Topuz, S., Büyükkurt, S., Ceylan, U. Ve R Has, “Brown Sequard Sendromu ve Gebelik”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E7. Has, R.,Topuz, S. ve S Günay, “Özefagus Atrezisinin Prenatal Tanısında Boyunda Kese İşareti”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E8.Topuz, S., Has, R.,  Yıldırım, A. ve L İbrahimoğlu, “Non İmmun Hidrops Fetalis Etyolojisinde Kromozom Anomalisi Spektrumu”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak, Bursa, 2003.

E9. Topuz, S., Has, R. ve L. İbrahimoğlu, “Preeklamptik Hastalarda İntrakranial Kanama İçin Maternal Risk Faktörleri Var Mı?”, 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak,  Bursa, 2003.

E10.Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Has, R., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S Berkman, “Gebelikte Akut renal Yetmezlikte seyreden bir Disgerminom Olgusu”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs,  Antalya, 2004.

E11. Topuz, S., Alıcı, E., Akhan, SE., Yavuz, E., Aydıner, A., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S Berkman, “Primer tubal malign mezotelyoma”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs, Antalya,2004.

E12. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Serviks Kanserli bir hastada göbek metastazı”, 9. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 4-8 Mayıs,  Antalya, 2004

E13. Aslay, I., Küçüçük, S., Özbay, I., Kadehçi, Z., Topuz, S., Dinçar, M., Tuzlalı, S., Bengisu, E. ve G Töre, “Erken evre serviks kanserinin küratif tedavisinde radyoterapi ve cerrahi ile birleştirilmiş radyoterapi sonuçları: İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD (İTFRO) Deneyimié,  6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 21-25 Nisan, Antalya, 2004.

puan

E14. Gürocak, Ş., Küçücük, S., Aslay, I., Güveli, ME., Topuz, S., Avul, R., Yavuz, E.,Dinçer, M. ve G Töre, ”Endometrium kanseri nedeniyle tedavi edilmiş 271 hastanın genel özellikleri ve prognostik faktörlerinin değerlendirilmesi: İTF Deneyimi”,  6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi  21-25 Nisan, Antalya, 2004.

E15. Demirci, F., Özdemir, İ., Somunkıran, A., Topuz, S., Doyran, GD., Gül Ö ve B Gül”,  Uterovajinal prolapsusu olan olgulara abdominal ve vajinal yaklaşım: 95 olgu analizi”, III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül,İstanbul, 2005.

E16. Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Yavuz, E., İbrahimoğlu, L. ve S. Berkman, “Primary Endodermal Sinus Tumor Of the Cervix”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan , Antalya, 2006.

E17. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Berkman, S. ve E Bengisu”, 12 yaşında Menarş Döneminde Ortaya Çıkan Bir Overyen Borderline Seröz Tumor Olgusu”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan,l Antalya, 2006.

E18. İyibozkurt, AC.,Topuz, S., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Overin Seks Kord Stromal Tümörleri: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi” Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E19.Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Barbaros, U., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “İntraperitoneal Kemoterapi Kateter Komplikasyonu: Barsağa Penetre Olan Kateter”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi  19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E20.Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Demirci F., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Management and Outcomes of Pregnancies Complicated with Adnexal Masses: Review of 27 Cases”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi sözlü sunu. 19-23 Nisan, Antalya, 2006.

E21. Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Demirci, F., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Malignant Germ Cell Tumors of the Ovary: Review of 41 Cases”, Onuncu Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresisözlü sunu 19-23 Nisan, Antalya,  2006.

E22. Topuz, S., Çorbacıoğlu, A., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İb, Akhan, SE. ve R Has, “Mirror Sendromu: Olgu Sunumu”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E23. Topuz, S., Çitil, İ., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ., Akhan, SE. ve R. Has, “Pubic Symphysis Diastasis: Imaging and clinical features”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E24.Has, R.,Topuz, S., Kalelioğlu, İ. ve D Tağrıkulu, “Imaging Features of Postpartum Uterine Rupture: A case Report”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs, Antalya, 2006.

E25. Yeşil, S., Yavuz, E., Tuzlalı, S., İlhan, R., Topuz, S., İyibozkurt, AC., Akhan, SE., Derin, D., Saip, P., Eralp, Y., Aydıner, A., Taş, F. ve S. Küçücük, “Tuba Karsinomlarının Klinikopatolojik Özellikleri”, 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu Onkolojik Patoloji 7-11 Mayıs, Çeşme, 2006.

E26 İyibozkurt, AC., Doğan, Y., Topuz, S., Salihoğlu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman, “Over malignitesi ile karışabilecek nadir bir durum: Masif ovaryan ödem”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007. puan 

E27. Kütük, S., Acar, D., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve H Serdaroğlu, “Polikistik over sendromlu infertil olguların intrauterin inseminasyon sikluslarında metformin ile kombine edilen aromatoz inhibitörlerleri ve gonadotropinlerin klinik etkinliklerinin karşılaştırılması”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E28. Acar, D., Kütük, S., Topuz, S., İyibozkurt, AC. ve C.Akgül, “Polikistik over sendromlu hastalarda hs-CRP, sICAM, cVCAM ve sE-Selektin Düzeyleri”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E29.Topuz, S., Uzun, I., İyibozkurt, AC., Kalelioğlu, İ., Akhan, SE., Has, R. ve S. Berkman, “ İki olgu nedeniyle akut postpartum uterin inversiyon”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim, Antalya, 2007.

E30.Topuz, S, Iyibozkurt, AC., Salihoglu, Y., Ilhan, R., Bengisu, E. ve S. Berkman,” Perianal bölgede dev kondilom (Buschke Lowenstein tümörü): Olgu sunumu” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E31.Topuz, S, Mustafa, B., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Salihoglu, Y.,  Bengisu, E. ve S. Berkman,” Suboptimal opere edilen over kanserli bir hastada laparoskopik tekrar evreleme”  11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E32 Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Gursoy, S., Gokmen, AF.,Salihoğlu, Y.  ve S. Berkman, “Postoperatif evre IB1 serviks kanseri olgusunda hibrit pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografide (PET-BT) saptanan pozitif obturator lenf bezi tutulumuna laparoskopik yaklaşım” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E33. Topuz, S, Iyibozkurt, AC., Yaşa, C., Tuzlali, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E. ve S. Berkman,” Epitelial over kanserinde vagina metastazı:olgu sunumu”  11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E34. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Çetin, C., Mete, O., Akhan, SE., Salihoğlu, Y., Berkman, S. ve E Bengisu, “Evre IA skuamoz vulva kanserinde mortalite ile seyreden inguinal nüks vakaları” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E35. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Corbacıoglu, A., Ropi, E., Yavuz, E.,Berkman, S. Ve T., Dagoglu, “Dört senkron primer tümör olgusu: Meme, endometrium, over ve fallop tüpü kanseri” 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan- 4 Mayıs, Belek, Antalya, 2008.

E36. Topuz, S., Kılıç, Y., Iyibozkurt, AC., Akhan, ES., Turfanda, A. ve S Berkman, “Rüptüre nonkommunikan rudimenter horn gebeliği” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E37.Topuz, S., Iyibozkurt, AC., Akhan, SE., Saygılı, H. ve A Turfanda. “Tamoksifen kullanan meme kanserli bir hastada dev endometrial polip”  6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E38. Iyibozkurt, AC., Sen, S., Topuz, S., Dogan, Y., Akhan SE., Turfanda, A., ve S Berkman. “Tubaovarian abse kliniği ile prezente olan gastrointestinal stromal tümör olgusu” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E39. Iyibozkurt, AC.,Topuz, S., Turhan, AT., Uzun, I., Tuzlalı, S., Bengisu, E. Ve S., Berkman, “ Bartolin bezinde nükseden granuloza hücreli over tümörü” 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E40. Iyibozkurt, AC., Cetin, C., Topuz, S., Salihoglu, Y., Bengisu, E., ve S. Berkman. “Plasental site trofoblastik tümör : Uterusa sınırlı üç vaka serisi”. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-9 Mayıs, Antalya, 2008.

E41. Uzun, I.,Topuz, S., Iyibozkurt, AC., Akhan, ES., Salihoglu, Y., Berkman, S., ve E. Bengisu. “Servikal kanser tarama programında sitolojik patoloji saptanan hastalarda HPVDNA tayini ve tiplemesinin kolposkopik ve histopatolojik sonuçlarla ve sitoloji tekrarıyla karşılaştırmalı analizi” I ulusal kolposkopi ve servikal patolojiler kongresi. 8-12 Ekim, Antalya, 2008.

E42. Iyıbozkurt AC, Schimete D, Gungor F, Kalelioglu I, Topuz S, Berkman S. “Perineal yaklaşımla opere edilen pelvik agresif anjiomiksom”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi kapsamında “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (TJOD)” bildiri kitapçığı, s 50, Girne KKTC,  Mayıs 2009

E43. Iyıbozkurt C, Topuz S, Kalelioglu I, Ugurluca-Gungor F, Galenderov R. Ektopik gebelik tedavisinde minimal invaziv bir yöntem : transumbulikal single incision laparoskopik cerrahi (SILS). 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 36 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E44. Iyıbozkurt C, Cetin C, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Epitelyal over tümörlerinde tümör boyutu, CA-125, ve trombosit düseylerinin Evre IA ve IC ayrımındaki rolü. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 51pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E45. Ugurlucan FG, Iyıbozkurt AC, Gursoy S, Topuz S. Ektopik gebelik tedavisinde tek doz metotraksat kullanımına bağlı febril nötropeni. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 90 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E46. Iyıbozkurt C, Topuz S, Cetin C, Berkman S, Bengisu E, Asoğlu O. Laparoskopik total pelvik egzentrasyon. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 136 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E47.Topuz S, Iyıbozkurt Ac, Gursoy S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Over kanserinde laparoskopik tekrar evreleme. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 149 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E48.Topuz S, Iyıbozkurt AC, Cilesiz-Goksedef P, Gokmen-Filiz A, Bengisu E, Berkman S. Erken evre serviks kanserinde fertilite koruyucu Yaklaşım: iki olgu nedeniyle radikal abdominal trakelektomi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  dahilinde “ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010 Kongre Kitapcığı. 149 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

E49. Iyıbozkurt AC, Topuz S, Sanlı Y, Bakır B, Asoglu O, Bengisu E, Berkman S. Pelvik egzentrasyon: son 3 yıl İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresidahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-18 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E50.Topuz S, Iyıbozkurt AC, Bakır B, Yavuz E, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “Gebelikte saptanan over kanseri olgularımız” . 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-20 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E51. Iyıbozkurt AC, Kuru O, Cetın C, Topuz S, Salihoglu Y, Tuzlalı S, Bengisu E, Berkman S. Seröz endometrium kanseri: preoperatif tanısal küretaj ne kadar başarılı ?” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresidahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. SB-43 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E52.Can IS, Iyıbozkurt AC, Topuz S,  Saip P, Berkman S. “Perikartda over kanseri metastazı” 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-18 Antalya, Türkiye Eylül 2010

puan 

E53 İyibozkurt AC, Celik E, Topuz S, Yavuz E, Salihoğlu Y, Bengisu E, Berkman S. ”Preoperatif küretaj ile konulan grad 3 endometrium kanseri tanılı hastaların analizi”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-37 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E54. Kuru O, Iyibozkurt AC, Şen S, Gungor F, Topuz S, Ilhan R, Salihoglu Y, Berkman S, Bengisu E. Ameliyat öncesi endometrial örnekleme ile malign mikst müllerien tümör tanısının güvenilirliği. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-16 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E55. Topuz S, Iyibozkurt AC, Kuru O, Gungor F, Aksoy M, Berkman S. Evre IIIC seröz periton kanserli bir olguda dev pelvik lenf nodu tutulumunu taklit eden hipernom”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-47 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E56.Topuz S, Iyibozkurt AC, Guven E, Igcı A, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “Bartolin bezi kanserini taklit eden ve histerokolpovulvektomi yapılan bir rektum kanseri olgusu”. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-48 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E57. Iyibozkurt AC, Gungor F, Kalelioglu I, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. “ Preoperatif atipili glandüler hiperplazi ön tanısıyla opere edilen endometrium kanserinin özellikleri. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi dahilinde “ Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği 12. Kongre bildiri kitapçığı. PP-43 Antalya, Türkiye Eylül 2010

E58. Sanlı Y, Has D, Bakır B, Iyibozkurt AC, Yılmaz E, Türkmen C, Topuz S, Inal AN, Mudun A.  Over Kanserlerinde rekürrens ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde PET/BT gürüntülemenin MR görüntülemeye katkısı. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 27 Nisan- 1 mayıs 2011; Swissotel, İzmir

E59. Comba C, Ugurlucan-Gungor F, Bastu E, Iyibozkurt AC, Topuz S. Ovaryen hiperstimülasyonsendromuna bağlı peritoneal kaçak sendromu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetril Kongresi 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E60. Ilhan-Keskin G, Comba C, Bastu E, Gungor F, Iyibozkurt AC, Topuz S. Difüz peritoneal leiomyomatozis: vaka sunumu. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi  17-22 Mayıs 2011 Kervansaray , Antalya

E61. Iyibozkurt AC, Gungor F, Bastu E, Topuz S, Salihoglu Y,Bengisu E, Berkman S. Overin borderline müsinöz ve borderline seröz  tümörlerinin karşılaştırılması. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

puan 

E62. Iyibozkurt AC, Topuz S, Salihoglu Y, Bengisu E, Berkman S. Erken evre serviks kanserinde lenfovasküler alan tutulumu ve lenf bezi metastaz oranları: İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimi. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E63. GüngörF, Topuz S, Özsürmeli M, İyibozkurt AC, Baştu E, Yalçın O. Posthisterektomi apikal prolapsusuta lapaoroskopik uterosakral ligaman plikasyonu. 9 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011 Kervansaray Otel, Antalya.

E64. Iyıbozkurt C, Vatansever D, Sozen H, Topuz S, Salihoglu Y, Berkman S. Overin Adenosarkomu: olgu sunumu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E65. Salihoglu Y, Alanya S. Iyıbozkurt AC, Sozen H, Vatansever D, Berkman S. Low grade endometrial stromal sarkomda lenfatik tutuylum ve rekürrens paterni. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E66. Vatansever D, İyibozkurt AC, Sözen H, Topuz S, Salihoğlu Y, Berkman S. Over kanserinin cerrahi tedavisinde histerektominin yeri. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E67. Vatansever D, Topuz S, İyibozkurt AC, Sözen H, Salihoğlu Y, Berkman S. Bir intestinal malrotasyon olgusunda paraortik lenf nodu diseksiyonu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E68. Sözen H, İyibozkurt AC, Vatansever D, Topuz S, Salihoğlu Y, Berkman S. Vajen clear cell larsinomunda fertilite koruyucu yaklaşım. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E69. İyibozkurt AC, Sözen H, Topuz S, Vatansever D, Bengisu E, Berkman S. Erken evre over kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012 Antalya

E70. Sozen H, Aytan A, Vatansever D, Topuz S, Yasa C, Iyibozkurt AC. Berrak hücreli endometrium kanserinde paraneoplastik sendrom: olgu sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2013 Antalya

E71. Yasa C, Dural O, Bastu E, Gungor F, Sozen H, Vatansever D, Topuz S. Üriner retansiyona neden olan servikal kitle: Servikal endonetriozis. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2013 Antalya

E72. Dural O, Yasa C, Comba C, Demir O, Bastu E, Ugurlucan F, Vatansever D, Topuz S. İlk trimester missed abortus olgusunda dilatasyon ve küretaj sonrası plasenta inkreta: sözlü sunum. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2013; 15-19 Mayıs 2014 Antalya

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

F1. S. Topuz, “Basit Over Kistleri ve Overin İyi Huylu Tümörleri”, Jinekoloji, Üreme Endokrinolojisi ve infertilite ve Jinekolojik Onkoloji, ed (Beksaç MS, Ayhan A, Demir N, Hassa H, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K), Bölüm 13g, 681-691, Medical Network, Ankara  2006. 

F2. S. Topuz, “ Editör Yardımcılığı”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed. (S. Berkman), Nobel Tıp Kitabevi 2004.

F3. Ermiş, H. ve S. Topuz, “Defleksiyon Gelişleri”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları  Doğum Bilgileri, ed (S Berkman), 250-254, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F4. Ermiş, H. ve S. Topuz, “Distosi”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları  Doğum Bilgileri, ed (S. Berkman), 78-81, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F5. Akgül, C. ve S. Topuz, “Tekrarlayan Gebelik Kayıpları”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman),311-316, Nobel Tıp Kitabevi, 2004. 20×0.4= 12 puan

F6.Sevilen, FA. ve S. Topuz, “Amenore”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları,  Jinekoloji,ed (S. Berkman),317-322, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F7. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Abortus”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman),57-64, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F8. Turfanda, A. ve S Topuz, “Menopoz”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman),77-96, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F9. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Vulva Distrofileri”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman), 143-144, Nobel Tıp Kitabevi, 2004. 20×0.4= 12 puan

F10. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Vulvanın İntraepitelial Neoplazileri”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman), 151-152, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F11. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Vulva Kanseri”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji,ed (S. Berkman),147-150, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F12. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Vaginanın İntraepitelial Lezyonları”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları,  Jinekoloji, ed (S. Berkman), 151-152,

F13. Turfanda, A. ve S. Topuz, “Vagina Kanseri”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman), 153-154, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F14. Berkman, S. ve S. Topuz,Jinekolojik Kanserlerde temel biyoloji ve immunoloji”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları, Jinekoloji, ed (S. Berkman), 127-132, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F15 Ermiş, H. Ve S. Topuz, “Miad Geçmesi”, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları  Doğum Bilgileri, ed (S. Berkman), 155-157, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

F16. Berkman S, Topuz S. Jinekoloji Eğitimi nasıl olmalı? Jinekolojik Cerrahi, editör Haldun Güner, ikinci baskı. Güneş Kitapevi, sayfa 21-26 Ankara 2010.  20×0.4= 12 puan

F17. Topuz S. Serviks Kanseri Taramasında Kullanılan Yeni Testler. Jinekoloji Onkoloji, çeviri editörü Ali Ayhan, sayfa 311 Güneş Kitabevi, 2011 Ankara 

F18. Berkman S, Topuz S. Overin Benign Hastalıkları, bölüm 79. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 3. Baskı  Editör Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin çelik, Ali Haberal. Atlas Kitapçılık Ankara, 2012

G.       Çeviriler

 G1. S Topuz, “Jinekolojik Maligniteler” Lecture Notes Obstetrics and Gynecology, ed (G Chamberline, D Hamilton Fairley), Obstetrik ve Jinekoloji, çev editörü R Has,  Bölüm 20,  s 249-254, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

G2. S. Topuz, “Jinekolojik Kanserlerde Tarama”, Lecture Notes Obstetrics and Gynecology, ed (G Chamberline, D Hamilton Fairley), Obstetrik ve Jinekoloji, çeviri editörü R. Has,  Bölüm 21, s 255-264, Nobel Tıp Kitabevi, 2004.

G3. S. Topuz, “Uterus Kontaksiyonlarının Monitorizasyonu”, Fetal Kalp Hızı Monitorizasyonu, ed (Freeman, RK., Garite, Tj.,  Nageotte, MP.),  çeviri editörü R. Has, Nobel Tıp Kitabevi, 2006.

G4. S. Topuz, “Abdominal Histerektomi”, Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi, 2010, Ankara  

G5. S. Topuz, “Radikal Histerektomi” Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi, 2010, Ankara .

G6. Uzun, I. ve S. Topuz, “ Ön arka Plasti”, Mastery of surgery, çeviri editörleri, Y. Erbil, M. Özmen, Güneş Kitabevi,  2010, Ankara  

G7. S. Topuz, “Vaginal Kitleler”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010

G8. S. Topuz, “İntrauterin kontraseptif araçların lokalizasyonları”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010 

G9. S. Topuz, “Jinekolojik tümörlerle ilgili sekonder değişiklikler”, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, çeviri editörü S. Özden, Hayat Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2010 

G10. S. Topuz, “Kritik Bakım”, John Hopkins Gynecology and Obstetrics, üçüncü baskı çeviri editörü E. Oral, Güneş Kitabevi, Ankara, (2010).

G11.Topuz S. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics & Gynecology. Seventh Edition.   Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013   

G12.Topuz S, Gursoy S. Transvaginal Sonografi ile Normal Pelvik Anatominin Değerlendirilmesi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition. Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013 ; 21-38

G13. Bastu E, Topuz S. Erken Rahimiçi Gebelikte Transvaginal Sonografi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition. Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 39-70

G14. Gun I, Topuz S. Erken Gebeliğin Transvaginal Sonografisi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi FLeischer Sonography In Obstetrics& Gynecology. Seventh edition.  . Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 71-98.

G15.Topuz S, Kuru O. Uterin Hastalıkların Sonografik Değerlendirmesi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013: 933-960.

G16.Topuz S, Sen Serhat. Endometrial hastalıkların Transvaginal Sonografisi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography In Obstetrica &Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013 ; 961-978

G17. Topuz S. Ozsurmeli M. Over ve Endometrium Kanseri Erken Tanısında Transvaginal Ultrasonografik Teknikler. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Fleischer Sonography. In Obstetrics&Gynecology. Seventh edition.  Çeviri editörü Samet Topuz, Güneş Kitabevi , Ankara, 2013; 979-1000

G18.Topuz S. Gebelikte Görülen Over Tümörleri.  Telinde Operatif Jinekoloji . 10 baskı. Çeviri editörü Yusuf Yıldırım., sayfa 842. Güven Kibaevi 2013 İzmir.  

G19. Topuz S.Ozsurmeli M. Hastalık veya Diğer Durumlarla İlişkili Kalıplar. Fetusun kalp Atmının Elektronik İzlemi. Çeviri editörü Selim Büyükkurt Güneş Kitabevi, 2014  

G20. S. Topuz, Ozsurmeli M. “Kritik Bakım”, John Hopkins Gynecology and Obstetrics, dördüncü  baskı çeviri editörü E. Oral, Güneş Kitabevi, Ankara, (2013). 

Prof. Dr. Samet Topuz