Üye olunan Dernekler

Bilimsel Kuruluşlara ve Derneklere üyelikler Üyelikler :

  • İstanbul Tabip Odası
  • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
  • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
  • Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği
  • Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Deneği
  • Adölesan Jinekolojisi Derneği
  • European Society of Gynecologic Oncology
  • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Prof. Dr. Samet Topuz